Lokalpolitik

Udarbejder landzonetilladelse

} GODKENDELSE:Teknik- og miljøudvalget har sagt ja til at der udarbejdes et forslag til landzonetilladelse med henblik på at udvide antallet af baner ved Jetsmarkhallen. Inden det kan ske, kræver det dog en forhandling med Nordjyllands Amt, da landzonetilladelsen strider mod regionsplanens retningslinjer for byudvikling. En del af det nye baneanlæg skal placeres på grunden ved Nørregade 55 og da kommunen købte ejendommen sidste år blev der tinglyst et krav om, at ejendommen overføres til byzone via en lokalplan. Men en ny lokalplan kan tidligst ventes godkendt februar næste år og derfor har udvalget givet grønt lys til, at udvidelsen sker på baggrund af en landzonetilladelse. }REGNSKAB:Blokhus Turistbureau har haft et overskud på 12.767 kroner i 2004 og har dermed forbedret driften, idet der i 2003 var et underskud på 16.469 kroner. Omsætningen i 2004 var 516.101 kroner, mens det kommunale tilskud var på 572.208 kroner. } ISTANDSÆTTELSE:Søren Tjenersvej og Jens Bærentsvej inklusiv sideveje bliver nu istandsat. Det besluttede teknik- og miljøudvalget, men i begge tilfælde, bliver det for grundejernes egen regning.