Udbedringer af lyden i Nordkraft koster kassen

//nordjyske.dk/webtv/forside.aspx?clipId=16432" target="_blank">Se tv-indslag om lyden i Nordkraft her

Musikkens Hus byder allerede på den første koncert, selv om huset indtil videre kun er et stort hul i jorden. Det lyder grangiveligt som en trommesolo, men stammer fra piloteringen af Musikkens Hus, og lyden forplanter sig lystigt til Nordkrafts vidtforgrenede rørsystem. NORDJYSKE Medier nyder de rytmiske, dumpe lyde i selskab med lydeksperten, lektor i akustik på Aalborg Universitet, Flemming Christensen. - Rørene er rigtig gode til at sende lyde rundt i bygningen fra kælder til kvist, på kryds og tværs, konstaterer lydeksperten. - Bare hør, hvor de klinger. Omfanget af lydproblemer i kulturhuset af beton spænder fra transmission af lyde gennem vægge og rør til akustiske lidelser i de enkelte lokaler. Se tv-indslag om lyden i Nordkraft her Rækken af berørte: Teater Nordkraft bliver generet af støj fra overboen, De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Teater Nordkraft kæmper også med interne akustiske problemer - især baslyde. Nordjyllands største øvested for rytmisk musik, Baghuset, deler væg med spillestedet Skråen, der flere gange har bedt Baghuset om at stoppe øvningen for at få ro til koncerter. Også restaurant Azzurra bliver ramt af lyd fra Baghuset, der oplever massive problemer med akustikken, og betonstøv, der drysser på både musikere og instrumenter. - En halv times øvning. Så kan vi bare ikke holde det ud længere, fortæller et medlem, der ønsker at være anonym. Naboerne på niveau syv, Den Rytmiske i Nordkraft og Aalborg Kulturskole, bliver især generet af lyde i rørene, der forplanter sig fra lokale til lokale og fra over- og underboere. - Rent akustiske gener bliver de mest lette og billigste at løse, vurderer lektoren i akustik. - Rør kan tætnes, og tiltag som lyddæmpende materialer af høj kvalitet opgraderer lyden betragteligt, selv om beton i sig selv jo kaster den frem og tilbage. Til gengæld ser Fleming Christensen med stor bekymring på gennemtrængningen, transmissionen af lyd gennem vægge, gulve og lofter. - I tilfældet Teater Nordkraft omfatter de eneste brugbare løsninger enten et nyt mellemdæk, nedsænkede lofter, eller et rum i rummet. - Alle løsninger, der bliver klart dyrere nu, end hvis de var blevet realiseret fra starten. - Men lyden var helt klart ikke tænkt ordentlig ind, kommenterer lektoren fra Acoustics, Institut for Elektroniske Systemer på AAU. Om eksemplet Baghusets kvaler med transmission af lyd "ud af huset" til skråen og restaurant Azzurra, hilser han alt andet lige nye, ekstra støj-vægge velkomne. - Der skulle dog have været bygget en enkelt lang mur fra starten fremfor nu at splitte støjvæggen op i småbidder fra øvelokale til øvelokale. - Bliver skillevæggene eksempelvis ikke fuget præcist nok i hjørnesamlingerne, er arbejdet spildt. Der skal ingen ting til, fremhæver Flemming Christensen. Han ønsker dog på ingen måde at skyde Nordkraft ned som et umuligt projekt på betonfødder. - Alt kan løses, men forudseenhed ville have gjort øvelsen noget billigere. Tendensen til at glemme lyd-delen plager dog desværre mange andre byggeprojekter. På det punkt er Nordkraft desværre ikke unik. Som tidligere fortalt venter der måske en retssag mellem bygherre Aalborg Kommune og den udførende part, Cubo Arkitekter, om dækning af den ekstra millionregning.