Udbrændte laver landsforening

{ Hvis du føler dig udbrændt er der nu kommet et nyt sted at hente hjælp. Et interessefællesskab af tidligere udbrændte har nemlig lanceret en ny landsforening for at hjælpe andre udbrændte og forsøge at præge udviklingen mod bedre forebyggelse af udbrændthed. Udbrændthed kan blandt andet give sig til udslag ved psykisk og fysisk træthed, et øget antal sygedage, forsvindende humoristisk sans og depression. De typiske udløsende faktorer er overbelastning, mangel på selvbestemmelse og mangel på belønning. Foreningen hedder Landsforeningen for Udbrændte og holder stiftende generalforsamling lørdag 8. september. Foreningen kan kontaktes gennem hjemmesiden www.lafu.dk