Lokalpolitik

Udbredt modstand mod at flytte Vejgaard Bibliotek

Lokale foreninger tager afstand fra planerne

VEJGAARD:Skal Vejgaard Bibliotek flytte ind i garageanlægget på Filstedvej, når det bliver omdannet til kulturhus engang? Det er i hvert fald en tanke, som der arbejdes med i kommunens skole- og kulturforvaltning for tiden. Men det er også en tanke, som støder på modstand blandt mange Vejgaard-borgere. Senest har Socialdemokratisk Vælgerforening Vejgaard haft spørgsmålet oppe at vende, da foreningen forleden holdt generalforsamling. Blandt de cirka 40 fremmødte var der stor opbakning til en udtalelse om, at foreningen tager afstand fra planerne om at flytte biblioteket. - Biblioteket ligger mere centralt, hvor det ligger i dag. Og samtidig ønsker vi også at bibeholde det indhold i biblioteket, det har i dag. Der er mange, der frygter, at man vil til at specialisere Vejgaard Bibliotek, ligesom det er sket med biblioteket i Haraldslund, og så vil man miste det samlingssted, biblioteket er i dag, siger Brian Mortensen, formand for vælgerforeningen. Han har fået oplyst, at Vejgaard Bibliotek sidste år havde 151.000 besøgende og et udlån på 190.000 styk materialer. - Hvis udvalget bliver mere snævert, så mister man mange lånere. Men det er måske den skjulte dagsorden - så kan man først flytte og siden lukke biblioteket? gætter Brian Mortensen. Vælgerforeningen opfordrer borgerne i Vejgaard til at blande sig i debatten og skrive læserbreve. Skal tænkes med Brian Mortensen sidder med i den arbejdsgruppe, der skal planlægge, hvad der skal ske med garageanlægget. Gruppen har fået besked på at tænke biblioteket med i planlægningen, selv om der ikke er truffet nogen formel beslutning om at flytte biblioteket endnu. - Der ligger i hvert fald en redegørelse, hvori det indgår, at biblioteket skal flytte og huset sælges. Vi arbejder ud fra de givne forudsætninger, og her kunne Vejgaard Bibliotek og for eksempel juniorklubben indgå i garageanlægget som driftbærende elementer, altså institutioner med en kommunal funktion, siger Carsten Friis, udviklingschef i skole- og kulturforvaltningen og formand for arbejdsgruppen. Samråd imod Vejgaard Samråd og Vejgaard Handels- og Håndværkerforening er også imod planerne om at flytte biblioteket. - Biblioteket fungerer jo fremragende, hvor det ligger. Der er altid masser af mennesker, og lokalerne lånes ud hele tiden. Hvad skal der ske med de foreninger, der bruger 1. sal, hvis huset sælges? Så skal de måske også ind i garageanlægget, siger Tove Rex Andersen, formand for Vejgaard Samråd. Også hun frygter, at en flytning samtidig vil betyde færre bøger på hylderne. - Så regner de måske med, at folk blot kan bestille bøgerne hjem over internettet. Men det er altså ikke alle, der har computer og internet derhjemme, fastslår hun. Carsten Høj, formand for Vejgaard Handels- og Håndværkerforening, siger: - Vi har haft sagen oppe at vende i bestyrelsen, og der var ikke nogen, der syntes, det var en god idé. Garageanlægget er ikke så centralt som den nuværende placering. Foreningen har tidligere foreslået, at man i stedet byggede til det eksisterende bibliotek og lavede medborgerhus dér.