EMNER

Udbredt risiko for passiv rygning

Undersøgelser vedrørende passiv rygning, hvor man har koncentreret sig om påvirkning fra partneren, undervurderer risikoen for at blive udsat for passiv rygning og den dermed øgede risiko for blodprop i hjertet. I en engelsk undersøgelse har man ved studiets start taget blodprøver på 4.279 mænd fra 18 byer for at måle indholdet af cotinin, der er et nedbrydningsprodukt af nikotin, og kolesterol. Blodtrykket blev også målt. Samtidig har man udspurgt deltagerne om deres rygevaner og sundhed generelt, specielt om brystsmerter. Blodprøverne blev nedfrosset. I årene 2001-02 blev de tøet op, og cotininindholdet blev målt. Alle deltagerne blev fulgt op vedrørende død af alle årsager og sygdom i hjertet og kredsløbet, blandt andet gennem det nationale dødsregister, oplysninger om ikke dødeligt forløbende blodpropper i hjertet og slagtilfælde fra deres praktiserende læger og gennemsyn af deres journaler hvert andet år. Undersøgelsen er baseret på alle de første større hjerte- eller slagtilfælde i perioden op til år 2000. Mænd, der ikke havde fået blodprop i hjertet eller slagtilfælde, blev gennemsnitligt fulgt 18,5 år. 2.105 mænd, der oplyste at være ikke-rygere og som havde cotinin under 14,1 nanogram/milliliter, blev delt i fire lige store grupper på basis af deres cotinin i blodet. I forhold til gruppen med mindst cotinin (under 0,7 ng/ml), havde de andre tre grupper en omkring 50-60% øget risiko for blodprop i hjertet, højest hos dem med mest cotinin. Der fandtes ikke nogen sikkert øget risiko for slagtilfælde. Justering for en række andre risikofaktorer havde kun lille virkning på resultatet. Forskerne mener, at undersøgelsens resultater tyder på, at man i tidligere undersøgelser, hvor man kun har fokuseret på påvirkningen fra en rygende samlever, har undervurderet risikoen fra passiv rygning, der udgør en risiko for folkesundheden og bør undgås så vidt muligt. (Kilde: BMJ Vol 329 24 July 2004; 200-204). Det er påfaldende, at selv let forhøjet cotinin i blodet øger risikoen for blodprop i hjertet betydeligt, så det er nødvendigt helt at undgå tobaksrøg, hvis man ikke vil risikere hjerte- og kredsløbsproblemer. Dertil må lægges en øget risiko for blandt andet lungekræft hos passivrygere.