Udbredt tendens

RESPEKTLØSHED:Flere har skrevet om respektløs og barnlig opførsel i folketingssalen i sidste uge. Jeg er bange for, at det er en udbredt tendens på tværs af partiskel og ikke af nyere dato. I vinterferien 2005 i København, besøgte jeg Folketinget med børnene. Det var det første møde i folketingssalen, efter at regeringen var blevet genvalgt. Inden statsministerens tale skulle der ordnes lidt af hvert - bl.a. skulle der stemmes, om man kunne godkende det valg, der lige var blevet afholdt, og bevillige barselsorlov for et medlem. Så læste formanden Christian Mejdahl op, hvilke lovforslag regeringen ville fremsætte. Alt imens gik folketingsmedlemmerne rundt i salen og snakkede temmelig højt, som om de var til reception. Så højt, at der fra tilhørerpladserne var næsten umuligt at høre, hvad Mejdahl sagde. Først da Anders Fogh gik på talerstolen - og den direkte tv-dækning startede - indtog de deres pladser og blev stille. Senere, i et fly til København, sad jeg ved siden af en af Venstres ordførere, og jeg nævnte det for ham. Ja, sagde han, det er nok lidt som en flok skolebørn. Skolebørn? svarede jeg. Ikke i mine børns skole, i hvert fald! Børnene i Ullits Skole ved, at de skal tie stille, når skoleinspektøren taler! Men det er åbenbart ikke alle, der har fået samme opdragelse.