Udbryder hos DF håber på særordning

Tommy Eggers Hansen hjem til uvis politisk fremtid

Lokalpolitik 25. september 2002 08:00

AALBORG: Selv om meget tyder på, at byrådsmedlem Tommy Eggers Hansen bliver ekskluderet af Dansk Folkeparti, tror han selv på, at han får lov at blive i partiet på visse betingelser. Tommy Eggers Hansen har gjort sig ud til bens ved at forlade Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Aalborg for at danne sin egen gruppe, men stadigvæk som repræsentant for Dansk Folkeparti. Årsagen til sprængningen er, at han ikke kan sammen med partiet anden repræsentant i Aalborg byråd, Anita Knakkergaard, der også sidder i folketinget. Deres kemi passer ganske enkelt ikke sammen. Tommy Eggers Hansen har i forbindelse med bruddet understreget, at han stadig fører Dansk Folkepartis politik. Og at det udelukkende er på grund af det personlige modsætningsforhold mellem ham og Anita Knakkergaard, at han har dannet sin egen gruppe. Den spegede sag blev drøftet af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse i weekenden, og generalsekretær Steen Thomsen bekræfter, at der er truffet en afgørelse. Men den vil tidligst blive offentliggjort i dag, når Tommy Eggers Hansen er blevet orienteret. Tommy Eggers Hansen har været bortrejst de seneste dage. Han har været på venskabsbesøg i Vilnius som Aalborg Kommunes repræsentant. - Jeg tror stadigvæk ikke, at jeg bliver ekskluderet. Snarere at der bliver sat nogle betingelser for mit fremtidige arbejde, som så - hvis de ikke efterleves - kan føre til eksklusion. - Sker det, at jeg bliver ekskluderet, har vi en ny situation, som jeg så må forholde mig til, siger Tommy Eggers Hansen fra Vilnius. Byrådet har allerede taget til efterretning, at Dansk Folkeparti nu har to grupper med hver sin formand og politiske ordfører. Men det er yderst tvivlsomt, om det får lov at vare ret længe. Hvis hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti følger sin hidtidige linje, bliver Tommy Eggers Hansen ekskluderet. Selv om sagen i Aalborg er uden fortilfælde, har hovedbestyrelsen aldrig tolereret slinger i geledderne. Ethvert tilløb til enegang er blevet stoppet i opløbet, og Tommy Eggers Hansen er også kraftigt blevet frarådet at danne sin egen byrådsgruppe. Hvis Tommy Eggers - som meget tyder på - bliver ekskluderet, har han tre muligheder. Han kan søge om lov til at trække sig fra byrådet og overlade sin stol til første suppleanten Birte Kjærgaard, der tidligere har kørt et noget ujævnt parløb med Anita Knakkergaard, da de i begyndelsen af 1990'erne blev valgt ind i byrådet for Fremskridtspartiet. Men Tommy Eggers Hansen vil næppe få lov at forlade byrådet med den begrundelse, at han ikke kan enes med Anita Knakkergaard og er ekskluderet af sit parti. Anmodninger om udmeldelser af kommunalbestyrelser imødekommes normalt kun, hvis der er tale om alvorlig sygdom eller dokumenteret stort arbejdspres i det civile job. En anden mulighed er, at Tommy Eggers Hansen fortsætter som løsgænger uden tilknytning til noget parti. Den tredje mulighed er, at han søger om optagelse i en af de øvrige byrådsgrupper. Sådan som Peter Reinau gjorde hos Venstre, fordi han var utilfreds med degraderingen hos de konservative, da Anni Kjeldgaard i slutningen af sidste byrådsperiode vendte tilbage til folden. Tommy Eggers Hansen har allerede vist sin gode vilje overfor de øvrige partier i byrådet ved at blive siddende, da Anita Knakkergaard forlod budgetforhandlingerne i sidste uge. Han endte med at være med i budgetforliget. Alene den kendsgerning giver ham med garanti et minus i Dansk Folkepartis karakterbog.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...