Priskarteller

Udbud af skolekørsel bør gå om

Konkurrencestyrelsen opfordrer kommunen til at annullere ulovligt udbud

HJØRRING:Efter endnu en klage fra Taxa Vendsyssel over et netop gennemført udbud af kommunens skolekørsel - i alt 23 ruter - påpeger Konkurrencestyrelsen at udbuddet er i strid med loven og bør gå om. Det sker på et tidspunkt, hvor kommunen skal til at indgå kontrakterne med de vognmænd, der vandt udbuddet, som blev afviklet i juni måned. De nye kontrakter træder i kraft når skolerne starter midt i august. I udtalelsen skriver Konkurrencestyrelsen, at kommunens udbud på flere punkter overtræder udbudsdirektivernes regler. Bl.a. ved ikke at have vægtet udvælgelseskriterierne som f.eks. pris, kvalitet og fleksibilitet, samt ved at forbeholde sig ret til at forkaste alle afgivne tilbud og i stedet overdrage kørslen til Nordjyllands Trafikselskab. ”I lyset af overtrædelsernes karakter kan styrelsen ikke pege på en mulighed for at rette op på de begåede fejl, men må anbefale annullation af udbuddet”, skriver styrelsen. Direktør hos Taxa Vendsyssel, Jørgen Steengaard er yderst tilfreds med udtalelsen. - Det viser, at vi havde ret i de kritikpunkter vi har rejst af udbuddet, der har været helt uigennemskuelig for vognmændene, siger Jørgen Steengaard, der igen, ligesom med sagen om kommunens lægekørsel, er parat til at gå helt til tops. - Hvis kommunen endnu engang ignorerer Konkurrencestyrelsen, må vi igen sende klagen videre til Klagenævnet for Udbud, siger Jørgen Steengaard. Han forventer at kommunen laver et nyt udbud, og indtil det er afgjort, forlænger de eksisterende kontrakter så skolekørslen er i normal drift når skolerne starter. Hvis udbuddet af skolekørslen kommer til at gå om, er det tredje gang. Det første udbud blev trukket tilbage pga. fejl, og det er tilsyneladende ikke blevet meget bedre med udbud nummer to. Flere vognmænd har overfor NORDJYSKE betegnet udbudsmaterialet som det værste de nogensinde har set. Det var sent fredag ikke muligt at få en kommentar fra kommunen til Konkurrencestyrelsens udtalelse.