Børnepasning

Udbud skal tilpasses behov

Økonomiudvalg indstiller, at der spares 400.000 kr. på børnepasning

BROVST:Kapaciteten indenfor kommunens mange pasningstilbud skal tilpasses behovet. Det er medlemmerne af økonomiudvalget enige om, og på det foreliggende udkast til budget 2003 er der indregnet en besparelse på 400.000 kr. Politikerne har overladt det til socialudvalget at fordele besparelserne på de enkelte pasningsordninger. Politikerne i økonomiudvalget fik før drøftelsen om besparelsen et oplæg fra socialforvaltningen, der i et sparekatalog pegede på muligheder for en samlet besparelse på 926.410 kr. Disse forslag er at afskaffe stillingen som gæstedagplejer, hvorved der kan spares ca. 200.000 kr., at sænke normeringen fra 136 til 132 pladser (91.010 kr.), at nednormere hver af de fire puljeordninger med tre fuldtidspladser (396.000 kr.), nednormere hver af de fire børnehaver fra 44 til 40 pladser (318.400 kr.) og nednormere Landsbyordningen i Tranum med fire pladser (121.000 kr.). Socialforvaltningen gør i sparekataloget opmærksom på, nedlæggelse af stillingen som gæstedagplejer ikke medfører reduktion af kapaciteten, da gsætedagplejeren ikke indgår i normeringen. Ole Christensen (S), formand for socialudvalget, fortæller, at socialudvalget på et dialogmøde med Fælles Forum vil drøfte mulighederne, inden socialudvalget tager endelig stilling til besparelsen og fordelingen på de enkelte ordninger. - Vi skal sørge for at tage hensyn til at styrke helheden i pasningsordningerne, så der fortsat er tale om ordentlige tilbud med fokus på kvalitet i pasningen. Fælles Forum består af repræsentanter for forældre og medarbejdere hos dagplejen, puljeordninger, børnehaver og landsbyordningen. Ud over disse pasningsordninger er der for forældre i Brovst Kommune valgmulighed mellem tilskud til pasning af eget barn i hjemmet og ansættelse af ung pige i huset. Brovst Kommune har efter flere nedskæringer på dagplejeområdet i dag 31 dagplejere og en gæstedagplejer. Det vurderes af socialforvaltningen som det absolutte minimum for at have en velfungerende dagplejeordning, hvor alle lokalområder er dækket ind.