EMNER

Udbudsrunde: Restaurant CT skal sælges

Nye tiltag for at sælge Restaurant CT

BRØNDERSLEV:Restaurant CT i Nørregade i Brønderslev forsøges nu solgt til højestbydende i bestræbelserne på at få genåbnet stedet. Bobestyrer Jens Pontoppidan fra AdvoNord udbyder nu stedet i offentligt udbud i håb om, at stedet sælges. Jens Pontoppidan har en liste med interesserede købere, og de vil nu få sendt materiale ud om ejendommen, og han håber så, at mange byder på ejendommen. Listen består af mere end 20 interesserede, men der vil også komme annoncer i medierne. Alle kan henvende sig og få materialet. Fristen for at afgive et tilbud er 31. marts og Restaurant CT går til bedste bud. Dog har sælger ret til at forkaste alle tilbud, ifølge det materiale, som er blevet sendt ud til de interesserede. - Hvis buddet er højt nok, så går Restaurant CT til den højest bydende, sig er Jens Pontoppidan. CT lukkede kort før jul på begæring af Told og Skat.