Udbygning af City Syd er en katastrofe

PÅVIRKNINGER:Udbygningen af City-Syd er en miljømæssig og trafikal katastrofe. Aalborg Kommune bør øjeblikkelig sætte en stopper for fortsat udbygning af City Syd. Det skylder man de borgere, der allerede nu får deres dagligdag smadret af den massive trafikale belastning som City Syd giver. Aalborg Kommune bør for en gang skyld prioritere hensynet til borgerne højere end hensynet til kommercielle interesser. En øget udbygning af City Syd med den massive vækst i trafikken, det vil give, er ikke kun et problem for de borgere, der direkte rammes af trafikkaoset. Miljømæssigt er det helt uforsvarligt at acceptere en udbygning, der vil belaste miljøet dramatisk og føre til en voldsom stigning i CO2 udslippet. Det er godt for butiksejerne i City Syd, at mennesker fra hele Nordjylland kører til City Syd for at købe ind, men miljømæssigt giver det en helt uforsvarlig belastning af miljøet med en stor vækst i CO2 udslippet. Konsekvenserne for de lokale butikker i resten af Nordjylland er også alvorlige. En udbygning vil medføre et yderligere pres på den nordjyske butiksstruktur, sådan at borgerne får længere transporttid i forbindelse med indkøb. Det vil have meget alvorlige konsekvenser for de borgere, som ikke har mulighed for eller ønsker at benytte sig af individuel biltransport. Hensynet til borgerne i Aalborg, miljøet og muligheden for at sikre en alsidig butiksstruktur i Nordjylland gør det helt indlysende, at Aalborg Kommune bør afvise ønsket om en ny udvidelse af City Syd.