Udbygning af halvtomt p-hus

Politikerne vil udvide p-hus ved AKKC, selvom den gennemsnitlige belægningsprocent for parkeringsarealet inklusiv p-hus er faldet til 29 procent fra 2007 til 2009.

Selvom den gennemsnitlige belægningsprocent er faldet fra 2007 til 2009 på parkeringsarealet inklusiv p-huset ved AKKC, så vil politikerne udvide p-huset. Foto: Henrik Bo

Selvom den gennemsnitlige belægningsprocent er faldet fra 2007 til 2009 på parkeringsarealet inklusiv p-huset ved AKKC, så vil politikerne udvide p-huset. Foto: Henrik Bo

Den gennemsnitlige belægningsprocent på parkeringspladserne ved Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) har været nedadgående, viser kommunens egne tal. Alligevel vil politikerne her bruge 8,5 mio. kr. på en udbygning af det kommunalt ejede p-hus med 86 pladser. Men tal fra Aalborg Kommune viser, at den gennemsnitlige belægningsprocent for hele parkeringsarealet ved AKKC inklusiv p-huset er faldet fra 2007 til 2009. Mindre end Sauers Plads - For hele pladsen derude i 2007 på hverdage fra 8 til 18 var belægningsprocenten 32 procent. I 2009 har jeg et tal, der siger 29 procent. Og så er der ellers meget stor variation i forhold til, hvad der ellers foregår i kongrescentret, siger Mette Skamris Holm, der er afdelingsleder af trafiksekretariatet i trafik og veje. Til sammenligning var belægningen på Sauers Plads på 79 procent i 2009. I 2008 foretog Aalborg Kommune en mere detaljeret optælling i området omfattende p-huset ved AKKC. Her viser tallene, at der kl. 9 blev registreret en belægningsprocent på ni procent, mellem kl. 13-15 på 58 procent og endelig mellem kl. 19-21 var den på 45 procent. Flere på Gåsepigen Samme år blev der også talt biler på Gåsepigen, og her var der til sammenligning kl. 9 en belægningsprocent på 67 procent, kl. 13-15 101 procent (der holdt flere biler, end der var afmærkninger til) og endelig var belægningsprocenten kl. 19- 21 på 24 procent. Folketingsmedlem Per Clausen (EL) mener, at det er spild af penge at bygge flere p-pladser ved Aalborg Kongres og Kultur Center. - Jeg synes, at tallene dokumenterer mit synspunkt om, at der er tale om en fuldstændig overflødig investering, siger Per Clausen. Enigt udvalg Teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) slår fast, at udvalget er enige om men endnu ikke besluttet at udvide med to dæk altså 86 pladser, hvor man tidligere har talt om op mod det dobbelte. - Det er et udmærket sted at investere i de næste p-pladser, siger Mariann Nørgaard. Hun erkender dog, at belægningen er højere andre steder. - Det er rigtigt, at det ikke er det her område, der har den allerhøjeste belægningsprocent, men det er et bynært område, hvor vi har mulighed for at lave flere parkeringspladser, siger hun. En forpligtelse Hun peger på, at når godsbanearealet bliver udbygget, vil der være et reelt alternativ til parkering ved AKKC med udvidelsen. Mariann Nørgaard mener også, at borgerne skal vænne sig til de nye parkeringsanlæg, ligesom hun mener, at kommunen har en forpligtelse overfor AKKC. - Vi har en forpligtelse til at have de p-pladser, der er nødvendige til arrangementerne i kongrescentret. Rådmanden afviser ikke, at man senere vil etablere et nyt parkeringsanlæg på Sauers Plads. - Vi har aftalt i teknisk udvalg, at vi vil have analyseret nærmere, hvor det vil være fornuftigt at lægge det næste parkeringsanlæg. Kommunen betaler halvdelen Mens kommunen tager halvdelen af pengene fra parkeringsfonden, så skal kommunekassen finansiere resten. - Det er rigtigt nok, at det er fra kommunekassen, men parkeringsindtægterne skal bruges til trafikregulerende foranstaltninger, og det er nye p-pladser, så det er de penge, som vi sparer op år for år, siger Mariann Nør- gaard. P-indtægter til grønne arealer Men på torsdagens møde i teknik- og miljøudvalget var det princip ikke så nagelfast, for her bakkede udvalget op om et forslag om at bruge forøgede parkeringsindtægter til vedligeholdelse af grønne områder samt ny asfalt til vejene.