Udbytte på 1,8 mio. kr. i merskat

Indkomstforhøjelser på netto 6,5 mio. kr.

SINDAL:Fra den 1. januar 2004 ophører Sindal Skatteforvaltnings status som en selvstændig enhed på kommunekontoret, men skatteydere skal ikke tro, de har lettere ved at slippe igenem kontrollen i den sidste periode, hvis de har fusket lidt med tallene. Skatteforvaltningen har netop lavet en beretning der viser, at det sidste års skatteligning har givet næsten det samme i indkomstforhøjelser og -nedsættelser som for to år. Den nye beretning vedrører især almindelige indkomster i 2001, og her er det tilsammen sket en forhøjelse på knap 12,1 mio. kr., mens nedsættelserne totalt er sat til godt 5,5 mio. kr. Det medførte at nogle skatteydere tilsammen skulle betale 4,3 mio. kr. i efterskat og at andre fik en tilbagebetaling på ialt godt 2,5 mio. kr. 1000 almindelige lønmodtagere var udsøgt til ligningsmæssig kontrol, men det er en myte, at skatteforvaltningen bruger det meste af tiden på det område, idet en statistik over tidsforbruget viser, at mens der i forvaltningen blev brugt ca. 900 arbejdstimer på den gruppe, så lå tidsbruget på personligt erhvervsdrivende tre gange så højt. Og ifølge tidsregistreringen har personalet brugt ca. dobbelt så lang tid på ekspedition og besvarelse af telefoniske henvendelser som på lønmodtagerligning. Mens lønmodtageres selvangivelser er blevet nemmere at kontrollere, så har indførelse af ejendomsværdiskat efterfølgende medført, at forvaltningen har måtte foretage mange ændringer i skatten. I flere tilfælde har sager været sendt til Told- og Skatteregionen til vurdering af anvar i henhold til skattekontrolloven, og i to tilfælde er der blevet pålagt bøder for ialt 12.500 kroner. Told og Skat udstikker hvert år nogle tal for skatteligningen i kommunerne, og dem opfylder Sindal rigeligt. Beretningen omfatter skatteforvaltningen arbejde i perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003, og i den periode har skatteankenævnet afgjort 21 sager, hvor en skatteyder har klaget over skatteansættelsen. 18 af disse sager er endt med, at forvaltningens ansættelse blev fastholdt. To klagere fik delvist medhold, mens den sidste klager fik fuldt udbytte af sin anke til nævnet.