Videregående uddannelser

Uddannelse betaler sig ikke for indvandrere

Grafik

Grafik

KØBENHAVN:Jo længere uddannelse, jo højere indkomst. Det er billedet for størstedelen af befolkningen, men for indvandrere ser det mere broget ud. Generelt tjener indvan-drere mindre end personer af dansk oprindelse. Og jo højere uddannelse, indvandrerne har, jo større bliver deres efterslæb i indkomst i forhold til personer af dansk oprindelse med samme uddannelsesniveau, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande, der har en lang videregående uddannelse, har således en gennemsnitlig årsindkomst på 271.000 kroner. Det er kun halvdelen af, hvad en person af dansk oprindelse med lang videregående uddannelse har. Det er også mindre end indkomsten for alle andre grupper af personer med dansk oprindelse, bortset fra dem, som kun har afsluttet grundskolen eller gymnasiet. Forklaring fra hjemland Tallene fra Danmarks Statistik medregner også uddannelser, som indvandrerne har haft med fra hjemlandet. Og det kan være noget af forklaringen på det store løngab i forhold til højtuddannede danskere, mener seniorforsker Chantal Pohl Nielsen fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF). - Der er forskel på, om man har en dansk eller en medbragt videregående uddannelse. - Nogle arbejdsgivere tvivler måske på indholdet og kvaliteten af de medbragte uddannelser, og de har heller ikke garanti for, at dansksprogkundskaberne er i orden. Derfor ender nogle højtuddannede indvandrere med at varetage job, som ikke matcher deres uddannelsesmæssige kvalifikationer, og dermed heller ikke den løn, som danskere med en tilsvarende uddannelse får, siger Chantal Pohl Nielsen til Ritzau. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere, der har taget en mellemlang eller en lang videregående uddannelse er næsten lige så høj som for danskere med samme uddannelsesniveau. /ritzau/