Uddannelse det bedste svar på udviklingen

KØBENHAVN:Kommer de ufaglærte og kortuddannede i klemme, når udflytningen af arbejdspladser i de kommende år tager til, kan løntilskud være en hjælp til de ledige med de svageste kvalifikationer. Det peger de økonomiske vismænd på, men samtidig erkender de, at løntilskud generelt ikke er det bedste instrument til at øge efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft. Overvismand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen siger, at det ikke er den allerbedste løsning. - Det skal forstås som en slags forsikring for de uuddannede, hvis udviklingen går dem imod, siger Peter Birch Sørensen. Samtidig foreslår vismændene at lade reguleringen af overførselsindkomster som eksempelvis dagpenge følge lønningerne for de ufaglærte. Det vil kunne sikre lønfleksibiliteten. Lettelser i bundskatten er et andet instrument, og tilsammen kan de tre forslag eventuelt kombineres. Selv om alle undersøgelser viser, at udflytning indtil videre kun koster cirka 4000 arbejdspladser årligt, vil udflytningen af arbejdspladser formentlig tage til i de kommende år som følge af globaliseringen. Medicinen mod den udvikling er løbende opkvalificering af arbejdskraften samt, at flere tager en kompetencegivende uddannelse. Outsourcingen kan være forklaringen på den stigende efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft i forhold til kortuddannet arbejdskraft. Vismændene understreger, at det samlede tab af job ved outsourcing skal ses i sammenhæng med, at der årligt nedlægges 260.000 job herhjemme. - Ny teknologi har i den henseende sandsynligvis langt støtte betydning, mener vismændene. /ritzau/