Uddannelse: elever går nye veje

Langt flere vælger efterskoler og teknisk skole efter skrotningen af 10. klasse i Nibe

NIBE/FARSTRUP:Dobbelt så mange fra Nibe Skole tager på efterskole efter sommerferien sammenlignet med sidste år, og forklaringen er enkel: Skrotningen af 10. klasse, der fra august kun bliver tilbudt i Farstrup - Adskillige fra 9. klasserne har beklaget sig over nedlæggelsen af Nibes 10.klasse. Mange protesterer, men ok, seks har trods alt valgt Farstrups 10. klasse. Det er flot, og det, tror jeg, brobygnings-projektet land/by med ungdomsskole-leder Erik Ruberg som spydspids i høj har æren af, siger skolekonsulent Christian Rasmussen. Nedlæggelsen af 10. klasse på kommunens største skole i Nibe øger også søgningen til erhvervsuddannelser typisk i Aalborg. Teknisk Skole tilbyder nu for første gang den et-årige GTX uddannelse, der kombinerer det halvt år lange såkaldte "grundforløb" med fag på 10. klasseniveau som dansk, engelsk og matematik. Alene fra Nibe Skole starter omkring hver fjerde elev fra de nuværende 9. klasser på den nye uddannelse. Skolekonsulent Christian Rasmussen er dog overbevist om, at flertallet af dem ville have valgt 10. i Nibe, hvis ellers, den havde overlevet. - Jeg frygter, at en del falder fra på eksempelvis GTX, og ville have haft meget bedre af at blive på Nibe Skole, indtil de var klar til at træffe et mere velovervejet valg. Regeringen gør jo alt for at nedlægge 10. klasser, men jeg er ikke sikker på, at der på sigt er penge at spare for samfundet. En opgørelse over de ældste elevers valg efter sommerferien viser også, at der er en markant forskel mellem skolerne i Nibe og Farstrup , når det gælder søgningen til gymnasier og handelsskoler. Rundt regnet hver fjerde i Nibe har valgt en gymnasial uddannelse, mens kun to ud af 32 i Farstrups 9. klasse går den vej. - I Farstrup er der tradition for at tage 10. med. Det må være forklaringen, vurderer Christian Rasmussen, der er skolekonsulent i både Nibe og Farstrup. Samlet vælger rundt regnet hver fjerde elev på de to skoler at fortsætte i gymnasiet eller beslægtede uddannelser, og det er omkring tre procent under landsgennemsnittet. De fleste søger til Aalborg, enkelte til Støvring, en til Fjerritslev Gymnasium, mens ingen vil til Aars. Der er også elever, der har valgt gymnasiet, handelsskolen og teknisk skole fra for at prøve noget helt andet. Blandt dem enkelte der går i gang med med den alternative 10 .klasse på Lundbæk Landbrugsskole, der sammen med Erhvervsskolerne i Aars tilbyder en introduktion til landbrugserhvervet kombineret med boglige fag. Tre elever fra Nibe fortsætter fra august på privatskolen Skipper Clement i Aalborg.