Uddannelse fremfor fyringer

Stor succes med at fastholde sæsonarbejdere i Vesthimmerland

Martin Glerup
Grøn­ne ser­vice­med­ar­bej­de­re klar til at ryk­ke ud i det grøn­ne Vest­him­mer­land. Fra ven­stre pro­jekt­le­der, fag­læ­rer So­nja Krogh Si­mon­sen, Er­hvervs­sko­ler­ne Aars, Jet­te Jen­sen, Aale­strup, Ma­ri­an­ne Sø­ren­sen, Aars, Rik­ke Lo­ren­zen, Aars, Lillian Jen­sen, Aars, Bir­the Tang Niel­sen, Far­sø, Ove Vang Pihl, Far­sø, Joan Eb­drup Sø­ren­sen, Far­sø, Bjarne Sø­ren­sen, Aars, Anne Mone, Aale­strup, Ruth Dahl Hvil­som, Aars, Ma­ri­ann Svend­sen, Far­sø, og In­ger Ma­rie Gra­ve­sen, Aale­strup.
Uddannelse 1. april 2008 10:15

AARS: Vesthimmerlands Kommune fik en vaskeægte succes ud af at tilbyde 14 grønne servicemedarbejdere fem måneders dygtiggørelse og udvikling i stedet for at fyre dem. Det viser Danmarks første fastholdelses- og udviklingskursus for sæsonansatte, som netop er sluttet. Kommunen er dermed på forkant med denne form for personalepolitiske projekter. KL og Fagforbundet 3F har netop indgået aftale om at undersøge muligheder for, at sæsonansatte medarbejdere som led i jobudvikling kan få helårsansættelse ¿ sådan som det er sket i Vesthimmerlands Kommune. For flere af deltagerne var det første gang inden for en lang årrække uden ufrivillig ledighedsperiode. Initiativet til kurset kom primært fra medarbejderne selv, fulgt op af ledelsen i driftsafdelingen - herunder Park & Natur - samt fra tillidsrepræsentanterne inden for Vesthimmerlands Kommunes grønne område og 3F Midtfjord. Sammen med VUC Himmerland og AMU Nordjylland havde Erhvervsskolerne Aars sammensat et spændende program og samarbejdet om forløbet. - Styrken ved det nye tiltag er, at det indeholder grundlæggende fag som dansk, matematik og edb, faglige fag som beskæring af træer og buske, brug af motorsav og vedligeholdelse af små gartnerimaskiner samt personlig udvikling som konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde og selvstyrende teams, fortæller projektleder, faglærer Son- ja Krogh Simonsen, Erhvervsskolerne Aars. Andre kommuner har med interesse fulgt initiativet i Aars. - Vi regner med, at tiltaget skal fortsætte til efteråret, men sandsynligvis i samarbejde med nabokommunerne, oplyser Sonja Krogh Simonsen. I al fald er det lykkedes Vesthimmerlands Kommune at fastholde 13 af 14 deltagende medarbejdere. Kun en droppede ud til fordel for job i en blomsterbutik. Flere af deltagerne var - efter mange års fravær fra skolebænken - skeptiske over for det nye kursus - - Men min skepsis blev hurtigt gjort til skamme, fortæller servicemedarbejder Anne Mone, Aalestrup. - Det var godt at få dansk og matematik genopfrisket. edb, som jeg aldrig har haft kendskab til før, var direkte sjovt, da vi først kom i gang. Det allerbedste var dog at adskille de små gartnerimaskiner og samle dem igen, slibe knive, smøre motorsavskæder og få gode fif om beskæring af planter og buske. Vi lærte meget, som kan bruges, når vi passer Vesthimmerlands Kommunes grønne områder. Servicemedarbejder Ove Vang Pihl, Farsø, har ligesom de øvrige deltagere kun lovord tilovers for uddannelsen: - Det er positivt, at vi har fået et godt kendskab til vore øvrige kolleger. Endvidere har vi fået nogle gode redskaber til at tackle de borgerreaktioner, vi møder i vort arbejde ¿ hvad enten det drejer sig om ros eller brokkeri. Kommunen har gjort det rigtige ved at dygtiggøre os og dermed fastholde os som medarbejdere, understreger Ove Vang Pihl. Også servicemedarbejder Ruth Dam Hvilsom, Aars, har haft stort udbytte af uddannelsen: - Nu er vi ikke bange for at adskille gartnerimaskinerne og klare småfejl i stedet for at køre på værksted med dem. Desuden har vi udviklet flere ideer til forbedring og effektivisering af vort arbejde. Eksempelvis vil det være en fordel med mere flekstid., så vi kan rengøre og vedligeholde parkeringspladser og andre arealer, før de bliver blokeret af biler, siger Ruth Dam Hvilsom. De "grønne" deltagere præsenterede deres ideer for repræsentanter for Park og Vejafdelingen i torsdags. - Vi må sige, at målet med kurset er nået. Det var nemlig at fastholde og udvikle servicemedarbejderne inden for det grønne område samt at give dem mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af de tidligere kommunegrænser, fastslår leder af Park & Natur Carsten Agesen, Vesthimmerlands Kommune. Deltagerne i forløbet har modtaget normal løn i projektets fem måneders løbetid. Vesthimmerlands Kommunes udgift er 400.000 kr. Det svarer til forskellen på lønudbetalingen og den voksenefteruddannelsesstøtte (VEU), som ydes af staten.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...