Videregående uddannelser

Uddannelse kun for unge med høje karakterer

Regeringens plan om at afskaffe den såkaldte kvote 2-ordning møder hård kritik. Selv fra Venstres eget bagland betegnes ideen som dårlig. Venstres Signe Friis er således enig med sin SF-kollega i amtsrådet, Thomas Krog (SF), om at det er en dårlig idé at afskaffe de unges mulighed for at samle point for at komme ind på drømmestudiet.

Også på ivu*C, der rådgiver de unge om studievalg, er man betænkelige. Resultatet kan blive et meget elitært system, hvor kun dem med gode karakterer fra ungdomsuddannelserne kan få en længere uddannelse, siger centerleder Martin Rovs Hansen. Thomas Krog peger på, at effekten kan vise sig at være en anden, hvis de unge ikke er klar til læse, når de starter på studiet og måske de vælger forkert. Regeringen vil med undervisningsministeren og videnskabsministeren i spidsen afskaffe kvote 2 fra 2007. Istedet skal studerende med for lave karakterer til drømmeuddannelsen have mulighed for at forbedre karaktergennemsnittet med mere fagligt orienteret forberedelse. Men Signe Friis er uening med partifællerne. Hun frygter, at mange unge vil blive tabt på gulvet. - Det er vigtigt, at man opretholder kvote 2-ordningen i et eller andet omfang. De unge skal have den mulighed for at komme ind på et studie. Ellers skal de allerede i 18-års alderen være klar over, hvad de vil i fremtiden, og det tror jeg ikke alle er, siger Signe Friis. Heller ikke hos ivuC Nordjylland, hvor man rådgiver de unge om deres studievalg, er man begejstrede for en fremtid uden kvote 2. Centerleder Martin Rovs Hansen mener ikke, at det vil få den store betydning for universiteterne, hvor der er få uddannelsespladser med kvote 2-optag. Til gengæld ser han store problemer for de mellemlange uddannelser som eksempelvis lærer-, sygeplejeskeuddannelser og andre fag, hvor menneskelige egenskaber er væsentlige. - Faren er, at de unge mister en mulighed for at blive kloge på sig selv. Det bliver man ikke nødvendigvis af at gå i skole, mener Martin Rovs Hansen.