Overenskomster

Uddannelse skal sikre chauffører til NT

NT håber at få nye og søger at fastholde de nuværende

NORDJYLLAND:Andre steder i landet har trafikselskaberne i perioder store problemer med at skaffe nye chauffører. Problemet mærkes også af Nordjyllands Trafikselskab (NT). Men i løbet af kort tid regner selskabet med at komme i gang med et projekt, der skal sikre tilgang af nye chauffører og samtidig bidrage til at fastholde de eksisterende chauffører i NT. - Andre steder i landet sker det, at afgange simpelthen på grund af chaufførmangel må aflyses. Vi oplever også problemerne f.eks. ved sygdom, men vi håber med det her projekt at komme yderligere problemet i forkøbet. Vores mål er at få uddannet yderligere 100 chauffører, ligesom vi iværksætter forskellige tiltag, der skal bidrage til at holde på de chauffører, som vi har, siger NT’s direktør Christian Roslev. Projektet ventes i alt at komme til at koste en halv snes millioner kroner i det par år, det skal køre. Regionens vækstforum behandler i næste måned oplægget til en ansøgning om støtte fra EU’s strukturfonde. Hvis vækstforum anbefaler idéen, skal ansøgningen godkendes af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Flaskehals Christian Roslev peger på, at området er udråbt til en slags flaskehals, og han understreger, at der bliver tale om en indsats, der kommer oven i de bestræbelser, som NT’s entreprenører gør for at sikre sig nye chauffører. Emner til en chaufføruddannelse kan f.eks. være nydanskere, og det kan også være folk, der har gået ledige gennem lidt længere tid. I beskrivelsen af projektet nævnes også kontanthjælpsmodtagere og eksempelvis folk med svage danskkundskaber. I alt arbejder der omkring 1000 chauffører under NT. De vil alle være målgruppen for de aktiviteter, der skal bidrage til at fastholde medarbejdere. Det vil dog kun være omkring en fjerdedel af chaufførerne, der bliver omfattet af de kurser, der indgår i projektet. De chauffører, som kommer med, skal bl.a. gennemgå kurser i kommunikation. - Vi taler bl.a. om linjerepræsentanter, hvor en chauffør repræsenterer den gruppe, der kører på en bestemt rute. Med linjerepræsentanterne har vi så mulighed for at diskutere forholdene omkring NT. Det kan f.eks. være diskussioner om køreplaner, og det er jo ikke muligt at kommunikere med alle 1000 chauffører, siger Christian Roslev. Negativt image Han erkender, at der de seneste år i nogle tilfælde er skabt et negativt image omkring chauffører. - Men her kan vi pege på et job, hvor man på mange måder er sin egen herre, og hvor man har et stort ansvar, siger Christian Roslev. Til spørgsmålet om, hvorvidt fastholdelsesinitiativerne kan hindre, at chauffører bliver lokket af bedre vilkår og højere løn på andre arbejdspladser, siger Christian Roslev: - Spørgsmålet om løn er jo noget, der bliver afgjort ved overenskomstforhandlinger, og vi kan ikke gøre noget på det område gennem det projekt, vi forbeder. Projektet for rekruttering og fastholdelse af chauffører blev i går behandlet i det særlige chaufførkontaktudvalg, der er nedsat bl.a. med det formål at skabe dialog mellem NT’s ledelse, vognmænd og chauffører. - Det bliver formentlig svært at skaffe de 100 nye chauffører. Det er et pro- jekt over mere end to år, men et af de svære spørgsmål er da det lønmæssige. Man kan sige, at det er en overenskomstspørgsmål. Men der kan jo være andre bløde ting, der kan gøre jobbet attraktivt. Det kan f.eks. være it-løsninger for medarbejderne, eller det kan være madpakkeordninger. Jeg mener, at det er muligheder, man bør se på, siger Lars Gaardbo, der i chaufførkontaktudvalget repræsenterer chaufførerne under City Trafik.