Uddannelse som egnsudvikling

NORDJYLLAND:Kompetenceudvikling bvehøver ikke være være begrænset til den enkelte virksomhed. Der kan også være tale om et lille stykke egnsudvikling. Det er tilfældet på Læsø. Øen har en relativt større andel af borgere med kort uddannelse end resten af amtet, men rejsetiden over vandet har gjort det svært at ændre på det. Men nu er her etableret et lokalt uddannelsescenter, som bl.a. gør det muligt at tage det meste af en social- og sundhedshjælperuddannelse uden at skulle rejse fra øen. For yngre kvinder, måske med børn og en mand, der fisker, er det ikke en realistisk mulighed at rejse fra øen et halvt år, og afstanden gør det umuligt at rejse frem og tilbage hver dag. Forvaltningschef Hans Ole Steffensen, Læsø Kommune, er glad for ordningen. - Det betyder, at vi kan gennemføre en bred opkvalificering af medarbejderne i døgnplejen. Tidligere var der kun to-tre om året, som gennemførte udannelsen. EUC Nord har stillet IT-udstyret til rådighed for fjernundervisningen. Et hold på 16 er startet, otte forbereder sig til social- og sundhedsrådgiveruddannelslen, og det meste kan de læse uden at skulle væk fra øen. Et andet eksempel, som NKU også har været fødselshjælper på: I Skagen vil hoteller og restauranter gerne forlænge sæsonen, men konferencer og kurser stiller andre krav end sommergæster. Det kræver udvikling af medarbejderne. Fire-fem toneangivende hoteller og restauranter er gået sammen om projektet ”Skagen-certifikatet”. Det kan erhverves på fjernundervisning. Næste sæsons personale kan i vinterens løb lære alt om Skagen, tage et tyskkursus, lære kundeservice og noget IT. Det retter sig både mod ”sommerfuglene” og fastansatte, og der er krav om bestået test.