Uddannelse til plejefamilier

Nye plejefamilier skal uddannes for at blive godkendt som pleje- og aflastningsfamilie. Uddannelsen hedder RUGO; rekruttering, uddannelse, godkendelse og organisation af plejefamilier. RUGO er et koncept, Socialministeriet udviklede fra 2003 til 2005, og i dag er uddannelsen et krav for at blive pleje- eller aflastningsfamilie i hele Danmark. Uddannelsen skal ruste de familier, der gerne vil fungere som pleje- eller aflastningsfamilier, til bedre at forstå, hvad det vil sige at være plejefamilie. Og undervejs i forløbet bliver familierne vurderet, om de overhovedet er egnet til at blive plejefamilie. Uddannelsen tager fire hele undervisningsdage over tre måneder og to hjemmebesøg. Der arbejdes med små historier fra det virkelige liv, og der bliver stillet krav til deltagerne undervejs, for der er en del hjemmearbejde, der skal laves for, at man kan blive godkendt. Hvis din familie er blevet interesseret i at blive plejefamilie, er der flere måder at blive det på, men man skal først og fremmest kontakte sin kommune. Hvis man gerne vil være aflastningsfamilie for børn med autisme, så har Autismecenter Nord-Bo på deres hjemmeside: www.nordbo.dk, en guide til, hvordan man kan blive det.