Uddannelse vejen frem

Et aktivt kulturliv, et varieret erhvervsliv, men ikke mindst gode uddannelsesmuligheder går hånd i hånd, når man beslutter sig for at blive i eller flytte til et bestemt område.

Målet er derfor at gøre Aalborg - og Nordjylland i øvrigt - så attraktivt på alle fronter, at man vælger at blive, når uddannelsen er gennemført og jobbet kalder. For vælger den (ny)uddannede arbejdskraft at flytte, som der en tendens til på nuværende tidspunkt, bliver vi alle fattigere og den kommunale service ringere. Derfor skal der være råd til andet end de driftsopgaver, der fylder allermest – skoler, daginstitutioner, jobcentre, ældrepleje osv. For uden investeringer i andet end driften af kerneområderne, så får vi svært ved selv at forme fremtiden. Flere unge skal gennemføre en uddannelse, for jo bedre uddannet den samlede arbejdsstyrke er, jo mere kan vi højne vores fælles velstand. Vi har gode eksempler på virksomheder, der udspringer af den værftsindustri, der tidligere var en væsentligt del af Aalborgs profil. Og vi har andre positive historier om virksomheder inden for IKT. Virksomheder, der er opstået i kølvandet på lukninger af de store elektronikproducenter, der havde til huse på disse kanter, indtil den globale udvikling flyttede tusindvis af arbejdspladser til udlandet. Heldigvis har en lang række – også nystartede virksomheder – været opmærksom på, at deres overlevelse i høj grad skal bygges på netop et globalt udsyn og en veluddannet arbejdskraft, så risikoen for at Asien eller automatiseringen tager livet af virksomheden og arbejdspladserne begrænses mest muligt. Med udsigt til et nyt universitetshospital i Aalborg kan vi skabe et nyt erhvervseventyr i Aalborg. Universitetshospitalet vil i høj grad være kernen i samarbejdet mellem universitetet (og forhåbentlig en fuld lægeuddannelse) og en lang række af nordjyske virksomheder inden for bio- og medico-industrien. At vi er på vej, vidner flere af de erhvervsklynger, der er en væsentlig del af erhvervsstrukturen i Aalborg, om. Det gælder bl.a. Bio Med Community, der som netværk er med til at samle mange af de virksomheder, der med stor sandsynlighed bliver en del af fremtidens hospitaler og sygdomsbehandling i øvrigt. Igen er det værd at bemærke, at også den type virksomhed er uhyre afhængig af veluddannede medarbejdere. Derfor er samspillet mellem virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne i bred forstand og forskningen essentielt for os alle. Flere og flere virksomheder ser Verden som et marked. Det stiller krav til byen Aalborg og til Nordjylland. Virksomhederne vælger selv, hvor de slår sig ned, og virksomhederne beslutter i det store hele også selv, om de vil flytte. Og har virksomheder ikke adgang til en kvalificeret arbejdsstyrke, en spændende by, en palet af kulturelle muligheder og gode forhold i øvrigt for den resterende del af familien, så er vi sårbare i konkurrencen med andre større kommuner rundt om i Europa i forhold til at tiltrække de virksomheder, som vi gerne vil beholde og have flere af. Derfor skal Aalborg på alle måder være en tilgængelig, imødekommende og attraktiv by, hvor virksomheder og borgere har lyst til at være, arbejde, uddanne sig og bo. Og derfor er det af meget stor betydning, at vi fortsat udbygger samspillet og samarbejdet mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommunen og kommunens borgere. Kun på den måde kan vi skabe det fornødne råderum til andet og mere end den daglige drift af de kommunale kerneopgaver og opnå en frihed til at gøre tingene lidt bedre end andre steder. Henning G. Jensen var 20.10. hovedtaler ved Aalborg Industri og Handelskammers nytårskur.