Uddannelsen til SOSU bedre end sit rygte

Leder af Social- og Sundheds- skolen i Thisted ser lyst på fremtiden

SOSU-uddannelsen har fået et flosset image, men det er ikke helt retfærdigt, og lever heller ikke helt op til virkeligheden, mener skoleleder for Social- og Sundhedsskolen i Thisted, Jens Kolstrup. Det kunne han blandt andet konstatere i onsdags, da han hilste 61 nye kursister velkommen på skolens introduktionsforløb. - Det var glædeligt, at se så mange unge, der viser interesse for faget, og det viser jo også, at uddannelsen ikke helt lever op til sit dårlige ry, siger han. På skolen i Thisted er der netop startet et hold på SOSU-hjælperuddannelsen på omkring 29 nye elever, og et hold på SOSU-assistentuddannelsen på 21 elever. Så selvom faget den seneste tid har haft en vigende interesse, er der altså alligevel god søgning til skolen i Thisted og de øvrige skoler i regionen, konstaterer Jens Kolstrup. Det dårlige image uddannelsen har fået, mener han, hænger mest sammen med lønnen under uddannelsen. Lønnen har indtil nu været 8-9.000 kroner. Det bliver der nu lavet om på fra årsskiftet som led i den trepartsaftale, der blev indgået lige inden sommerferien. Aftalen indebærer nemlig, at elever over 25 år fremover kan modtage voksenlærlingeløn, og det betyder i kroner en løn på omkring 16-17.000 kroner. - Det er jo sådan, at gennemsnitsalderen på vores studerende er på omkring 30 år, og i den alder har de fleste jo både hus og børn at forsørge, og så er en løn på 6000 kroner jo ikke meget. Jeg kan fornemme, at uddannelsen har fået en større bevågenhed, efter der nu er udsigt til en bedre løn under uddannelsen fra årsskiftet, så jeg ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, og glæder mig til at se den fulde effekt af trepartsaftalen, siger Jens Kolstrup. En anden udløber af aftalen er, at SOSU-assistenter i såvel region Nordjylland og region midt-vest til august næste år, får mulighed for at starte på en ny merituddannelse ved skolen i Viborg. - Vi skal i gang med en kampagne her til efteråret, og planen er så, at starte det første merithold i Viborg om et år. Det er en uddannelse, som vi forventer os meget af, og som er med til at give SOSU-udannelsen et løft forstået på den måde, at der er mulighed for en overbygning til SOSU-udannelsen. Det er alt sammen med til at fremme interessen for SOSU-uddannelserne, siger Jens Kolstrup.