Uddannelsen:

Man kan blive paramediciner, hvis man har taget uddannelserne som ambulanceassistent og ambulancebehandler og har mindst tre års erfaring som ambulancebehandler. Uddannelsen varer mindst fem uger, herunder halvanden uges teori, to ugers hospitalspraktik og halvanden uges kørsel med for eksempel lægeambulance. I forhold til den almindelige ambulancebehandleruddannelse får paramedicinere yderligere undervisning i anatomi og fysiologi, hygiejne, symptomlære, sygdomslære, herunder smitsomme sygdomme, observationsteknik, farmakologi og håndtering af medicin, patienthåndtering, EKG 12 transmission til sygehus, overvågning og defibrillering. Paramedicinere uddannes i at anvende mange forskellige intravenøse medikamenter for eksempel mod smerter, til avanceret genoplivning, mod væskeophobning i lungerne, til behandling af svær astma, antistoffer mod overdosis, behandling af kvalme, insulinchok og kramper Paramedicinere skal som vedligeholdelsesuddannelse i hospitalspraktik en uge om året.