Uddannelsens luftkasteller

Hvilken ynk hersker der ikke i debatten om uddannelse? Plattenslageriet har kronede dage. Politiske holdninger hævdes mod enhver sund fornuft.

Dansk Folkeparti får røde knopper, hvis de hører ordet 'arabisk'. Derfor nedlægger partiet forbud mod undervisning i arabisk i folkeskolen, skønt det er indlysende for enhver, at man bedre lærer dansk, når man kender sit modersmål. Det er en almindelig erfaring, at elever bliver bedre til at lære et andet sprog, når de kender deres eget. I øvrigt kunne arabisk være et vældigt aktiv i den kommende tid med meget mere handelssamkvem med muslimske lande. Jeg forudser, at Dansk Folkeparti i nærmeste fremtid stiller forslag om indførelse af runealfabetet og oldnordisk som 1. fremmedsprog i folkeskolen! Min yndlingsaversion er imidlertid de såkaldte "fremtidsforskere" - en ejendommelig kategori af "videnskabsfolk", der er i stand til at bluffe sig igennem medieverdenen, den lokal- og landspolitiske verden, erhvervslivet og eventindustrien, ja, de er sågar i stand til at berøve ellers respektable borgere deres sunde fornuft. De overgår væverne i H.C. Andersens eventyr om kejserens klæder og sælger det rene bluff, som om det var grundmuret og nagelfast ejendom. Deres seneste påhit ryddede forsider og hele sider i slutningen af januar, da de informerede offentligheden om deres nyeste idé - nemlig at folkeskolens elever ikke behøver at lære at læse, skrive og regne, så det batter noget, nej de skal lære at være "mennesker", og de skal lære at få "ideer". Det kreative og innovative "idéfag" burde være folkeskolens vigtigste fag sammen med "menneskefaget". På det almindelige marked er folk kræsne og ser kartofler, æbler og bær efter i kanten, men på idemarkedet kan man sælge luftsteg og vindfrikadeller til den måbende offentlighed med lidt innovativ tale og kreativ portvin. Det er virkelig synd for ideerne og menneskene, at "fremtidsforskerne" påkalder sig så stor opmærksomhed. Hvornår har en "fremtidsforsker" overhovedet tænkt en original tanke? Nej, de låner deres imaginære autoritet ud til ethvert brand, enhver event, enhver storytelling.