Uddannelser må målrettes mere

FREMTID:Hermed et par kommentarer til NORDJYSKE Stiftstidendes leder 4.2. med overskriften "Uddannelser må målrettes mere." Vi skal, som beskrevet i lederen, naturligvis undgå fjumrestudier, da det måske ikke fører til noget brugbar viden, eller til brugbare færdigheder, og jeg er enig i, at det gælder om at tænke nyt og fremad. Som en kommentar hertil vil jeg påpege, at et af de bedste midler til at bekæmpe den stigende arbejdsløshed netop er noget brugbart uddannelse. Når der nu skal tænkes nyt og fremad, synes jeg, at vi først og fremmest skal tilbyde nogle af de over 33.000 ledige nordjyder kurser i sprog og edb. Man kunne jo i Nordjylland sætte sig det mål, at i løbet af et år kan 5000 flere ledige nordjyder i skrift og tale beherske et europæisk sprog udover dansk og kan betjene edb-udstyr. Mange af de ledige nordjyder behersker p.t. ikke et europæisk sprog udover dansk. Hvis samtlige uddannelsesinstitutioner vil samarbejde om at føre et sådant projekt ud i livet, mener jeg, at det er praktisk muligt at gennemføre det. Vi ved jo, at der er mange arbejdsløse akademikere, så her er en mulighed for at de få job ved undervisning i sprog, og jeg føler mig rimelig sikker på, at der rundt i Nordjylland, og især efter kl. 15, er tomme undervisningslokaler og datastuer. Der er jo ikke noget i vejen for at de ledige tilbydes undervisning fra kl. 15. til kl. 19. Mange ledige nordjyder er stabil arbejdskraft, og hvis de udover dansk kunne beherske et europæisk sprog og betjene edb. udstyr, så vil der være meget større mulighed for at trække produktionsvirksomheder til Nordjylland, og de ledige vil i langt højere grad have mulighed for at få et job. Hvis ellers beskæftigelsesministeren var troværdig, da han lovede, at der var økonomiske muligheder for at hjælpe de ledige Nordjyder, er økonomien jo heller ikke en hindring for at sætte ovennævnte projekt i gang. Arbejdsløsdagpenge skal jo udbetales som løn og kursusgodtgørelse, så samfundets udgifter til undervisning af ledige nordjyder, er ret begrænsede.