Uddannelser må målrettes mere

I en tid, da stadig flere nordjyder bliver ledige - antallet er steget med 31 procent på et år - gælder det om at tænke nyt. Og frem. For eksempel ved at sørge for, at vi bliver langt bedre til at målrette uddannelserne, så vi i højere grad undgår at uddanne folk til et stykke arbejde, som alligevel er i fare for at blive flyttet andre steder hen, sådan som det er sket for en del virksomheder. Det handler om at få de enkelte uddannelsesinstitutioner til at spille sammen - i stedet for at konkurrere om et ofte sparsomt udbud af elev-kandidater - samt at rette flere uddannelser ind, så de i højere grad fører ud i produktion. Eller ideer til produktion. Altså - lidt firkantet udtrykt - lige knap så mange "fjumre-år" på lige knap så mange "fjumre-studier".