Uddannelses-messe for unge

1700 elever har tilmeldt sig LO og DA’s messe i Vendiahallen

HJØRRING:1700 skoleelever er allerede nu tilmeldt LO, LO Skolekontakt og DA’s store uddannelsesmesse i Vendiahallen 11. og 12. november. Her er der for de unge mulighed for at se og prøve en lang række uddannelsesmuligheder ved at besøge de mange arbejdende stande. Messen er i høj grad bygget op opkring EUC NORDs mange uddannelser, men der er også en række andre uddannelser repræsenteret i Vendiahallen, hvor 75 mennesker passer standene. - Vi kan se på udviklingen, at alt for mange elever, som egentlig ikke har evnen eller lysten, vælger det almene gymnasium, for derefter at droppe ud - enten herfra eller senere i starten af et videre uddannelseforløb. Det er beklageligt, da analyser viser, at erhvervslivet i de kommende år kommer til at mangle mange unge i de traditionelle mellemuddannelser, hvoraf mange er under LOs område. Derimod er der udsigt til et meget stort overskud af akademikere, og der er et behov for, at vi synliggør ikke-akademiske uddannelser, som er meget målrettede mod videre beskæftigelse. Vi er på en lang række områder bedre end det almene gymnasium, fordi vi er målrettet noget meget bestemt, siger LO-formand Ole Carlsen. De unge kommer fra Hjørring, Sindal, Hirtshals og Løkken-Vrå kommuner og går i 7.-10. klasse. Arrangørerne venter op mod 2000 besøgende, og der er også sendt indbydelser til seminariet samt til de unges forældre og andre interesserede, der er velkommen evt. sammen med børnene 11. november om aftenen, hvor der er fri entré. Tænke utraditionelt Blandt de mange uddannelser og virksomheder, der er repræsenteret, er: Teknisk Gymnasium (HTX), Højere Handelseksamen (HHX), Handelsskolens grunduddannelse (HG), Fra Jord Til Bord, Bygge og Anlæg, Teknologi og Kommunikation, Håndværk og Teknik, Mekanik, Tranport og Logistik, Hjørring Produktionsskole, Skolen i Hammer Bakker, Danish Crown, Hjørring Kommune, Arbejdernes Landsbank, en lang række fagforbund, Maskinmesterskolen i Frederikshavn, Forsvaret samt repræsentanter fra landbruget og politiet. - Hjørring Gymnasium har ikke tilmeldt sig, og det er vi lidt forundrede over. Hvis de havde været med, havde hele paletten været fyldt, siger Ole Carslen. Han har sammen med formand for LO Skolekontakt, Kurt Koch, Michael Engelsbæk fra DA og lærer og studievejleder ved EUC Nord, Lene Kristensen, stået for etableringen af messen, som er et nyt tiltag i Hjørring. - Jeg oplever, at der rundt omkring på skolerne er blevet taget godt imod tilbuddet, og vi glæder os til at vise uddannelserne frem. At være f.eks. smed og elektriker i dag er mange ting, og det er meget andet, end det var for år tilbage, og det vil vi gerne vise, siger Kurt Koch. LO-formand Ole Carlsen forklarer, at EUC-NORD er rygraden i projektet, og fra skolen gøres der meget ud af at præsentere ”praktiske stande”. - Der vi blive oplevelser for smagsløg, øjne, ører og næse, lover Lene Kristensen. Hver skoleklasse får ca. to timer til at opleve standene. Side 2