Uddannelsesmærke til virksomheder

Virksomheder, som tager elever og lærlinge, skal belønnes med et uddannelsesmærke, der skal give adgang til at byde på offentlige opgaver.

Forslaget skal sikre flere praktikpladser til unge i private virksomheder. Som led i næste års finanslov sikrede vi en bred aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser. Alt for mange unge står nemlig i dag uden en praktikplads, og det skal der gøres noget ved. Udover flere skolepraktikpladser indeholder aftalen, at der skal arbejdes videre med brugen af sociale klausuler ved udbud af opgaver i det offentlige. Det vil sige, at når kommunen, regionen eller staten skal renovere folkeskoler, sygehuse og veje, så skal det sikres, at de deltagende bygge-firmaer også har oprettet praktikpladser. Og netop sociale klausuler er et vigtigt redskab, som for alvor skal tages i brug, hvis vi skal helt i mål og sikre det nødvendige antal praktikpladser. Jeg ser gerne, at vi i det videre arbejde med sociale klausuler ser på et uddannelsesmærke til virksomhederne. Uddannelsesmærket skal belønne de virksomheder, som tager et uddannelsesansvar, mens de andre virksomheder får et større incitament til at oprette praktikpladser. Uddannelsesmærket skal gives til de virksomheder, der alt efter størrelse og fag opretter et vist antal praktikpladser. Til gengæld skal mærket, der skal fornyes hvert år, give adgang til, at man kan byde ind på offentlige opgaver. Desuden kan virksomhederne også have en interesse i at bruge mærket i butiksvinduet, hjemmesiden og til almindelig markedsføring for at vise omverdenen, at de tager et vigtigt ansvar med at uddanne vores unge. I dag er tusindvis af erhvervsskoleelever desværre gået i stå på deres uddannelse, fordi de ikke har fået en praktikplads. Det er både ærgerligt for de unge og for samfundet. Det skal vi ændre. Med sociale klausuler og et uddannelsesmærke kan vi få alvor få skabt de nødvendige praktikpladser i de private virksomheder. Jeg er klar til at arbejde for at få virksomhederne på mærkerne.