Uddannelsesråd skal sikre Vendsyssel kloge hoveder

Nyt Uddannelsesråd i Vendsyssel skal hjælpe med til at holde på folk, så de ikke rejser væk og får uddannelse og job

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I Vend­sys­sel har folk ge­ne­relt et la­ve­re ud­dan­nel­ses­ni­veau end lan­dets gen­nem­snit. Et Ud­dan­nel­ses­råd i Vend­sys­sel skal være med til at sik­re, at der er at­trak­ti­ve mu­lig­he­der for at tage en ud­dan­nel­se i Vend­sys­sel, så folk bli­ver bo­en­de og er med til at ska­be vækst i lands­de­len. ar­kiv­fo­to

NY HJØRRING: Folk i Vendsyssel har generelt et lavere uddannelsesniveau end folk på landsplan. Det vil en gruppe initiativtagere gøre noget ved, og derfor har de planer om at nedsætte et uddannelsesråd i Vendsyssel. I dag er der et uddannelsesråd for Hjørring, men det vil man tænke mere på tværs af landsdelen. Blandt initiativtagerne er Søren Chr. Jensen, nuværende formand for Uddannelsesrådet i Hjørring, skoleleder og medlem af Hjørring Byråd. - Er der ikke tilstrækkelige og attraktive uddannelsesmuligheder, flytter de unge fra landsdelen og arbejdsstyrken bliver mindre fleksibel. Får erhvervslivet ikke ny uddannet arbejdskraft, vil Vendsyssel hverken kunne fastholde eksisterende eller tiltrække nye virksomheder, lyder det blandt argumenterne for at lave et Uddannelsesråd i Vendsyssel - argumenter, der i går blev fremlagt for børne- og undervisningsudvalget. Her mødte idéen opbakning. - Det anser vi for at være en glimrende ide. Motivet er, at vi politikere har behov for at være i dialog med uddannelsesinstitutionerne med henblik på at styrke udbuddet af uddannelser. Vi vil gerne samarbejde, og det er nødvendigt, for vi har generelt i regionen et uddannelsesmæssigt efterslæb. Vores politiske opgave er at bakke op, og der skal gang i en dialog med Ny Frederikshavn Kommune om det, siger udvalgsformand Ole Albæk (UP). Uddannelsesstederne i regionen er blevet hørt og de synes, at det er en god idé med et uddannelsesråd. Det er ikke lagt fast hvem der skal sidde i rådet og hvad de præcist skal lave. Men Ole Albæk ser for sig en række oplagte opgaver at tage fat på: - Rådet skal pege på nye initiativer og nye uddannelser, se hvilke kurser, der er behov for, og være med til at profilere området som et godt sted at få en uddannelse. F. eks. tror jeg, at ikke mange ved, at man faktisk kan få en diplomuddannelse i iværksætteri på Hjørring Seminarium. Samlet skal initiativet være med til at styrke vores undervisnings- og uddannelsesprofil i Vendsyssel, mener Ole Albæk.