Lokalpolitik

Uddannelsessteder parate til ny region

} NORDJYLLAND:Samtlige skoler for erhvervsrettede uddannelser i den nye region Nordjylland er nu gået sammen i Netværk Nordjylland. Formålet med netværket er, at skolerne allerede inden regionen er blevet til virkelighed kan koordinere deres uddannelser og tilbud til nordjyderne. Der er 11 skoler i Netværk Nordjylland, som ledes af et netværksråd.Formand for rådet er Helene Reffstrup Møller (billedet), direktør på Erhvervsskolerne Aars. -hj