Videregående uddannelser

Uddannelsestilbud skal holde på unge

Erhverv Hjørring mener der skal flere højere uddannelser til byen for at formindske fraflytning af unge.

For godt et år siden tog UCN i Hjørring første spadestik til et nybyggeri. Erhverv Hjørring håber der i fremtiden bliver basis for nye udvidelser af studiemiljøet i byen. Arkivfoto: Bente Poder

For godt et år siden tog UCN i Hjørring første spadestik til et nybyggeri. Erhverv Hjørring håber der i fremtiden bliver basis for nye udvidelser af studiemiljøet i byen. Arkivfoto: Bente Poder

Flere uddannelsestilbud på UCN i Hjørring, oprettelse af et uddannelsesafsnit fra Aalborg Universitet i byen og flere forskningsaktiviteter i Nordsøen Forskerpark. Det er nogle af de indsatsområder Erhverv Hjørring mener kommunen skal satse på i fremtiden. - Det er en fremtidsvision vi har for at Hjørring kan få et udbygget og bredere studiemiljø. Det skal være med til at formindske unges fraflytning fra vores område, udtaler formanden for Erhverv Hjørring, Henrik Willadsen. I forbindelse med et høringssvar til Hjørring Kommunes forslag til udviklingsplan, hvor et af planens fokusområder er Hva' skal vi leve af, foreslår erhvervsforeningen, at 10 indsatspunkter vælges ud. På spørgsmålet om forslaget om at oprette en afdeling af AAU i Hjørring har været vendt med universitetet svarer Henrik Willadsen: - Nej, men nu kommer det i første omgang med i høringssvaret til kommunen. - Har I nogen bud på, hvilke uddannelsestilbud, der kan blive lagt ud? - Det må komme an på en prøve. Det kommer også an på, hvad Hjørring Kommune vil byde ind med, siger erhvervsforeningsformanden. Statslige og andre offentlige arbejdspladser som sygehuset er også et område Erhverv Hjørring prioriterer meget højt. - Vi skal både kæmpe alt det vi kan for at bevare dem vi har og arbejde for at skaffe nye. Offentlige arbejdspladser betyder ikke noget, når Børsen måler vækst, men de skaber vækst i hverdagen og i de forretninger, som er i byen, siger Henrik Willadsen. Kommunens valg af fokuspunkter foreslår erhvervsforeningen sker i en dialog med både erhvervsliv og uddannelsesstederne. Foreningen har selv en række punkter udover de allerede nævnte. Blandt andet skal der i Hjørring være øget fokus på musik. - Hvis vi vil fastholde de unge, går det ikke at overlade musikken til Frederikshavn og Aalborg, lyder argumentet. Desuden skal indsatsområder som håndværk og turisme tænkes ind i bredere rammer end det udviklingsplanen lægger op til. For eksempel kan Løkken tænkes ind spydspids i forhold til fremtidens grønne sommerhus by. Det er samtidig et eksempel på, at erhvervsforeningen ønsker fokus på at erhvervsudvikling også skal ske i andre byer end Hjørring og Hirtshals.