Fjerritslev

Uddeleren skifter fra V. Thorup til Tranum

Else Kristensen søger større udfordringer

Else Kris­ten­sen for­la­der ­job­bet i Lo­kal­brug­sen i V. Tho­rup for at bli­ver ud­de­ler i Dag­lig­Brug­sen i Tran­um. FOTO: JENS MOR­TEN

Else Kris­ten­sen for­la­der ­job­bet i Lo­kal­brug­sen i V. Tho­rup for at bli­ver ud­de­ler i Dag­lig­Brug­sen i Tran­um. FOTO: JENS MOR­TEN

V. THORUP: I dag er det sidste arbejdsdag for uddeler Else Kristensen i LokalBrugsen i V. Thorup. Hun har haft butikken som fast arbejdsplads i knap 12 år og har de seneste seks år været uddeler. -Det er med stort vemod, jeg forlader butikken og de mange trofaste kunder. Men jeg glæder mig samtidig til mit nye job som uddeler i DagliBrugsen i Tranum, fortæller hun. Større udfordringer, at blive helt sin egen chef og få større indflydelse på butikkens drift og indretning, giver 49-årige Else Kristensen som baggrund for jobskiftet. - Her i V. Thorup er jeg underlagt SuperBrugsen i Fjerritslev. I Tranum overtager jeg en selvstændig butik. Det glæder jeg mig meget til. Hun forlader en butik, der fuldt ud svarer til nutidens krav og forventninger. Der er for nylig installeret ny kassesluse og nye kasseapparater. Butikken har desuden forhandling af Tips og Lotto samt håndkøbsudsalg fra Fjerritslev Apotek. Mens der er to fastansatte samt ni deltidsansatte medarbejdere ud over uddeleren i V. Thorup, kender hun endnu ikke organisationsplanen for DagliBrugsen i Tranum. - Jeg har været på besøg i butikken og især set mig godt og grundigt omkring på kontoret. Efter en periode uden uddeler i Tranum, er der selvfølgelig flere ting, der trænger til en opdatering, forklarer Else Kristensen. LokalBrugsen i V. Thorup er en kompakt butik med et meget bredt sortiment. Indretningen er effektiv, så der er blevet plads til mange hyldemetre. - Der er sket en enorm udvikling, siden jeg tiltrådte hos uddeler Allan Nielsen for 12 år siden. Dengang var der ud over uddeleren og mig kun to ungarbejdere. og så var der også en købmand i byen, erindrer hun. - Kunderne har fået et meget ændret indkøbsmønster. Dengang var der mange, der kun kom i butikken en gang om ugen. I dag med åbent syv dage om ugen, klarer mange indkøbene fra dag til dag. Else Kristensen fortæller, at der er mange kunder blandt butikkens kunder. - Det har også givet en ekstra kundestrøm til butikken, at fik et OK-tankanlæg. Else Kristensen bor ved Thorupstrand, hvor familien har et hobbylandbrug med ammekøer. - Når der endelig er fri, så tager vi gerne til sommerhuset ved Lendrup Strand. Hvis jeg da har fritid, tilføjer hun med et stort smil på læberne.

Forsiden