Velgørenhed

Uddelte ialt 49.500 kr. til frivillig socialt arbejde

SINDAL:Dansk Røde Kors, Sindal afdeling og Solgårdens Venner scorede de største beløb, da socialudvalget forleden uddelte 49.500 kroner til ansøgere om støtte til frivilligt socialt arbejde. De modtager henholdsvis 14.000 kr og 12.000 kr., mens elleve andre foreninger hver får mellem 4.000 og1.000 kroner. Målt efter beløbsstørrelse er det Husets Venner, Onsdagsklubben for efterlønnere og pensionister, Lørdagsklubben ved Vendelbohjemmet, Lendum-Mosbjerg Seniordanserforening, Stenhøj Ældreklub, Gigtforeningen, Hjørring afdeling, Solgården Seniordansere, Astrup Seniordansere, Landsforeningen for bedre hørelse, Soldalens Seniorer og Morgenstræk, Solgården. Tre ansøgere har fået afslag på af få støtte fra de såkaldt paragraf 115 midler. Under et andet punkt på dagsordenen forleden fik Stenhøj Ældreklub bevilget 2.000 kr. til betaling af husleje i forbindelsen med klubbens møder. Liv i arbejdslivet Ældre- og handicap afdelingen har taget imod et tilbud om at deltage i et tværkommunalt og tværfagligt udviklingsprojekt, som betyder at 30 medarbejdere skal på et todages kursus, deltage i en række enkelstående teamadage, igennem individuelle samtaler og møde i netværk i fritiden. 10 fra lederholdet skal igennem næsten det samme program, der har til formål at øge trivslen på arbejdspladsen, give større bevidsthed om egne og andres ressourcer og forbedre kommunikationen. Projektet er i samarbejde mellem Nordisk Kompetance Udvikling og Frederikshavn Handelsskole, og projektgruppen har fået midler fra Den Europæiske Fond til at dække hele kursusafgiften for deltagerne i Sindal. Socialudvalget har taget sagen til efterretning, men ønsker at se en evaluering efter projektets udløb.

Forsiden