Uddrag af AAU's ansøgning

Den officielle titel på den uddannelse, som Aalborg Universitet har ansøgt videnskabsministeriet om at starte september 2006, er "uddannelse i medicin med industrielt sigte".

  • Aalborg Universitet vil med denne uddannelse styrke sin faglige bredde inden for sundhedsrelaterede uddannelser og forskning. Uddannelsen bygger på en kombination af eksisterende faglige miljøer på universitetet og de nordjyske sygehuse, suppleret med nye faglige elementer, der ligger i naturlig forlængelse af eksisterende fagmiljøer på universitetet og sygehusene. Uddannelsen vil hermed udnytte de muligheder for synergi og innovation, som ligger i en kombination af den nyeste viden på området.
  • Lægemiddelindustrien har svært ved at rekruttere kompetent arbejdskraft i Danmark, og Lægemiddelindustriforeningen mener, at det vil være rigtigt at udbyde en medicinsk uddannelse rettet mod lægemiddelindustrien. Aalborg Universitet vil udvikle en sådan uddannelse i samarbejde med aftagere fra lægemiddelindustrien.
  • En del af uddannelsen er klinisk og vil foregå på de nordjyske sygehuse.
  • Uden disse kliniske kompetencer vil de uddannede kandidater ikke opnå den fornødne medicinske baggrund, som efterspørges af medicinalindustrien.
  • De studerende skal tilegne sig viden om de kliniske beslutninger i alle detaljer for på egen krop at kunne forstå lægernes beslutningsproces.