Planteavl

Uddrag af den amerikanske rapport om Cheminovas forsøg:

Den amerikanske kongresrapport kritiserer to forsøg sponseret af Cheminova, hvor forsøgspersoner har indtaget sprøjtegift - uden at have fået de fornødne oplysninger gennem et såkaldt informeret samtykke. Insektmidlet malathion (i 2002): 34 forsøgspersoner indtog en dosis malathion via munden. Det mangelfulde informerede samtykke begrænser fejlagtigt kompensationen for alle skader, som forsøgspersonerne måtte påføres som resultat af eksperimentet. Insektmidlet dimethoat (i 2004): Seks forsøgspersoner fik en oral dosis af insektgiften dimethoat. Det mangelfulde informerede samtykke oplyste ikke, at den testede kemiske forbindelse var et sprøjtemiddel og oplyste ikke om nogen mulige risici. I den skriftlige information til forsøgspersonerne stod der, at der ikke forventes én eneste effekt af midlet på sundheden. Samtidig blev det ikke oplyst, at de offentlige myndigheder har dimethoat under mistanke for følgende: Kan være kræftfremkaldende, virke som nervegift, omsættes i organismen til nye giftstoffer, kan påvirke hjertekarsystemet, kan skade mavetarmkanal samt lever og nyrer. Kilde: Rapporten Human Pesticide Experiment Juni 2005 til den amerikanske kongres