EMNER

Uddrag af DN’s indsigelse

]Udvidelsen er lavet uden forudgående tilladelse. Derfor bør ejeren politianmeldes. ] Der skal stilles krav om overdækning af gyllebeholdere. ] Der bør ikke tilladelse udsprening af gylle på de arealer, der ligger i habitatområdet. ] Samtidig bør udspredning af gylle i en ”nærhedszone” på 1000 meter til habitatområdet betinges af en garanti for at der ikke sker udvaskning af næringsstoffer til vandløb.