Ude af proportioner

Diskussionen om muslingefiskeri i Limfjorden er gået amok. I stedet for at grave sig ned i hver sin skyttegrav og råbe af hinanden bør vi samarbejde og sikre mere viden om fiskeriets konsekvenser, så både miljø og fiskere tilgodeses.

I Bruxelles er muslinger på menuen på næsten alle beværtningerne. Og belgierne er stolte af deres "mulles", som spises sammen med pomfritter. Men de seneste par uger har muslinger desværre optaget mere plads på mit skrivebord end mit spisebord. Danmarks Naturfredningsforening og min kollega i Europa-Parlamentet, Margrethe Auken (SF), er nemlig gået i krig mod de nordjyske muslingefiskere. ”Fiskeriet skal stoppes,” lyder budskabet. Auken og Danmarks Naturfredningsforening mener, at muslingefiskeri med skrabende redskaber skader miljøet. Men det er fuldstændigt ude af proportioner at ville fjerne muslingefiskernes levebrød her og nu, når man lige har gennemført de mest grundige miljøudredninger, der nogensinde er foretaget herhjemme. Miljøundersøgelser, der viser, at Limfjorden ikke påvirkes synderligt af muslingefiskeriet. Derfor har Fiskeridirektoratet givet tilladelser til muslingefiskeriet. Vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med miljøet, men vi skal også huske på, at al udnyttelse af vores natur har konsekvenser. Både på land og i vand. Det handler om at finde balancen mellem erhverv og miljø. Fiskeriet efter muslinger med skrabende redskaber har selvfølgelig konsekvenser, men de er meget afhængige af bundforhold og vandstrømninger. Jo mere strøm og vind i området, jo mindre betydning har fiskeriet for fjordens økosystem. De nordjyske fiskere er efter cirka to måneders forsinkelse nu i gang med at indhente dette års muslingehøst. De 52 muslingefartøjer måtte vente med at gå i gang med arbejdet, indtil der var udført en nøje gennemgang af, at bl.a. kødprocenten hos muslingerne var i orden. Fiskerne havde ikke fået lov til at udføre deres arbejde, hvis det havde været på trods af miljøet. Fiskeri handler både om fisk og mennesker. Vi skal ikke glemme, at muslingefiskeriet er grundlag for rigtig mange familiers liv. Jeg mener ikke, at man skal trække tæppet væk under disse menneskers levebrød uden rigtig god grund. Og den findes ikke i det her tilfælde. Det er nemt at male industrien ud til at være skurke, men den nordjyske fiskeindustri er ikke skurke, selvom Margrete Auken og Danmarks Naturfredningsforening gør sit til at udstille dem som sådan. Jeg er helt enig i, at vi skal gøre så meget som muligt for at bevare Nordjyllands miljø. Derfor er det utrolig skuffende, at Dansk Skaldyrscenter på Mors – som er blandt de førende i bæredygtigt opdræt, fiskeri og industriel forarbejdning af skaldyr herhjemme – har haft ansøgninger liggende i Fødevareministeriet siden januar. Uden penge er der ingen forskning, og Fødevareministeriet må tage sig sammen, og give de midler, der sikrer både vores erhverv og vores miljø i fremtiden. I Danmark skal vi fortsætte med at være førende på bæredygtigt fiskeri. Og der er stadig meget, vi ikke ved. Fortalerne for at forbyde muslinge-skrab henviser til linefiskeri i stedet. Men i en miljøudredning fra DTU-Aqua efterlyses der også forskning om, hvilke konsekvenser linefiskeri har, f.eks. om hvorvidt der er nok alger i de øverste vandlag, hvor linemuslingerne ligger. Det burde Dansk Skaldyrscenter bruge sin tid på i stedet for at udfylde papirer og kæmpe med bureaukrati. Morsøs borgmester Egon Pleidrup Poulsen (S) og den siddende bestyrelse har kæmpet en brav kamp for centeret. Men hvis ikke man fra centralt hold kan se ideen med centret og bevilger penge til den vigtige forskning i skaldyr og bæredygtigt fiskeri, så er det bare ikke godt nok. Selvfølgelig skal man være med til at bakke op om og sikre en positiv regional udvikling på Mors og i Limfjorden i forhold til de styrkepositioner der er her. I stedet for at blæse denne her sag helt ud af proportioner og grave os ned i hver vores skyttegrav, så lad os i stedet arbejde sammen for at sikre en god fremtid for både fjord og fiskere. Så vi også fremover kan nyde de gode danske muslinger med et glas god hvidvin og endnu bedre samvittighed. Ole Christensen (f. 1955) er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne. I parlamentet sidder han i beskæftigelsesudvalget, hvor han arbejder med det europæiske arbejdsmarked. Tidligere fællestillidsmand i Dronningens Livregiment og borgmester i Brovst Kommune i 1998-2002.