Ude af proportioner

Påbegyndelsen af vindmølletestcenteret i Østerild er tilsyneladende blevet bremset af aktivister.

Asger Sylvest Pedersen

Asger Sylvest Pedersen

Henrik Svanholm fra Landsforeningen Bedre Miljø vil postulere, at det er udtryk for folkelig modstand mod centeret. Jeg overværede demonstrationen 15.7. Jeg har svært ved at tro på 400-500 deltagere som angivet i avisen. I omegnen af 150 er nok mere realistisk. Under alle omstændigheder berettiger det ikke til at obstruere et politisk vedtaget, offentligt anlægsarbejde. Men Henrik Svanholm har tilsyneladende dygtigt fået spændt en flok unge, naive miljøaktivister foran sit projekt med at genere opførelsen af testcenteret. Kan der påvises juridiske svagheder, skal det selvfølgelig bringes i orden. Indtil da må projektet videreføres, da der allerede har været juridiske vurderinger i sagen, hvad modstanderne så ikke mener er fyldestgørende. Testcenteret vil få stor betydning for Danmarks position inden for vindenergi. Danmarks Naturfredningsforening mener øjensynligt, de er mere kompetente til at afgøre, hvor et testcenter kan ligge, og vurdere parametre omkring vindintensitet, turbulens, ruhed i landskabet m.m. end de involverede teknikere og videnskabsfolk. Alternative placeringer har været i spil, men de har været uegnede eller politisk uønskede lokalt. I Thisted Kommune har et enigt byråd bakket op om projektet. Ikke fordi de ikke kan se, at det indebærer ulemper lokalt, men fordi der her er en mulighed for at placere centeret optimalt og samtidig bestyrke Thys position som Danmarks førende område for udvikling og brug af vedvarende energi. Vind er nu engang en af vores ressourcer i Thy. Danmarks Naturfredningsforening har formået at få et stykke mindre værdifuld klitplantage til at fremstå som et enestående naturområde. Vi har masser af den slags natur i Thy, bl.a. en nationalpark, som strækker sig over næsten en 1/3 af kommunen. Her vil man til enhver tid kunne finde fred og ro og nyde naturen. Klitplantager er anlagt nytteskov, som skal give et udbytte. Der skoves jævnligt områder i klitplantagerne for at bruge træet og plante nyt eller omlægge til mere åbne landskaber i form af klitheder m.m. Derfor er det helt ude af proportioner at udråbe området omkring Østerild til noget helt unikt. Mht. til nattemørket, som vil blive påvirket af de nødvendige flyverblink, er jeg overbevist om, at der kan udvikles teknologi, som kun generer, når fly kommer i en vis afstand. Og hvis det ikke er udviklet, vil det være en oplagt opgave for Aalborg Universitets tekniske område. At vindmøllerne vil blive at se, er ubestrideligt. Men det kan netop blive et vartegn for Thy, som kan bruges positivt. Der er jo rigeligt med lokalegoistiske reaktioner, så snart en vindmølle skal placeres. Her tror jeg på større tolerance i Thy, hvor vi har daglig udsigt til dusinvis af vindmøller. Der vil blive lokale borgere, som kommer til at mærke konsekvenserne, og det skal og vil der blive taget hånd om og kompenseret for. I tilfældet med det nationale testcenter kommer fællesskabet (samfundet) nu engang frem for individet. Jeg har ingen illusioner om vindmølleindustrien som et filantropisk foretagende, som ønsker at redde verden. Men det er nu engang dem, som har ekspertisen og midlerne til at udvikle den teknologi, som kan blive en del af omlægningen til vedvarende energi. Og det handler om reel produktion. Dem, som skal have tæsk, er den finansielle sektor og hedgefondene, som uhæmmet trækker enorme profitter ud af virksomheder uden nogen som helst interesse i den bagvedliggende produktion. Henrik Svanholm m.fl. kan jo spørge de 20-30.000 beskæftigede i vindmølleindustrien i Danmark, om de er enige i, at et stykke gennemsnitlig klitplantage i Thy er vigtigere end deres levebrød? Alt det, som især afdøde Svend Auken (S) var med til at sætte på dagsordenen i 90'erne omkring miljø og vedvarende energi, har den nuværende borgerlige regering - med et flertal af vælgernes velsignelse - formået at sætte i stå. Vi har snart folketingsvalg igen. Jeg håber, mange vil vågne op og være med til igen at fremme den udvikling, som kan give håb om, at verden bliver mere bæredygtig. Det betyder bl.a. lidt mindre lokalegoisme og lidt større tiltro til fællesskabet. Tænk over det på valgdagen.