Ude af takt

Musikkens Hus i Nordjylland er ude af takt med koret af rådgivere. At den daglige ledelse af Musikkens Hus ikke har været i samklang med totalrådgiverne arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)au har vist sig gentagne gange, når nye forslag fra tegnebordet er blevet sendt retur til Østrig, fordi økonomien ikke kunne holde. Men NORDJYSKE kan i dag afsløre, at Musikkens Hus heller ikke har spillet godt sammen med sin nærmeste rådgiver her for nylig. Det rådgivende ingeniørfirma har nemlig forlangt flere millioner kroner ekstra af bygherrerne ud over de knap seks millioner kroner, som firmaet skal have efter kontrakten. Kravet er kommet på et tidspunkt, hvor det har vist sig, at det var en fejltagelse at gå ud i en licitationsrunde og varsle første spadestik. Budrunden viste, at der stadig manglede over 100 millioner kroner for at få enderne til at nå sammen, og licitation og spadestik blev aflyst. Så kom ekstraregningen fra bygherrerådgiveren til bygherren. - For en bestyrelse kan det være svært at se, om der er tale om et lykkeligt ægteskab, men vi har da kunnet se, at det ikke var med julelys i øjnene, at bygherrerådgiveren blev nævnt. Situationen er generelt voldsomt tilspidset og har ikke mindst været det, siden forårets helt skæve skud på, hvad man kunne få for pengene. Det har skabt undren, at man ikke kunne ramme det bedre, og at der blev tale om en meget stor fordyrelse, som betød, at man måtte aflyse første runde af licitationen. Den del er ikke bare rådgiverens ansvar, men oven i det kom så ekstraregningen, og det har selvfølgelig ikke gjort forholdet bedre, siger professor Finn Egeland Hansen. Han har siddet i bestyrelsen for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, men forlader netop nu posten i forbindelse med, at han går på pension fra sit arbejde på Institut for Musik og Musikterapi på Aalborg Universitet. Utålmodighed En af de private bidragydere til Musikkens Hus Ole Svane Bødtger, der som direktør for First Slotshotel Aalborg har givet 60.000 kroner, er utålmodig efter at se fremdrift i processen, og han hæftede sig også ved det underlige forløb først på sommeren. - Jeg bliver bekymret, når man 25. maj i år udsender en meddelelse om, at første spadestik skal tages 28. juni. Blot 20 dage senere bliver der udsendt en ny meddelelse om, at det hele må udskydes. For mig at se er der et eller andet helt galt, når man med så kort mellemrum udsender så vidt forskellige meldinger, siger han. Årsagen var, at bygherrerne efter licitationen måtte erkende, at projektet ville blive over 100 millioner kroner dyrere end budgetteret. - Men hvis man ikke havde nogen fornemmelse af, om det kunne hænge sammen, hvorfor i alverden udsender man så invitation til første spadestik? Det hænger ikke sammen, og det kræver bedre styring, hvis ikke omverdenen skal miste tiltroen til projektet, siger Ole Svane Bødtger, som også på længere sigt er nervøs for konsekvenserne. Han mener alt i alt, at tiden måske er kommet til, at styregruppen bag projektet gør op med sig selv, om man er gearet til at fuldføre projektet. - Man må gøre op med sig selv, om det kan styres i havn, som det er nu og med den bemanding, der er nu, eller om der skal nyt til. Skal der nye i bestyrelsen? Skal der nye i sekretariatet, eller skal der flere rådgivere ind udefra? Det er jo ikke for sent at få nogen ind til at hjælpe med at styre projektet. Det kan da godt være, at det er ubehageligt at skulle overveje den slags, men Musikkens Hus er så vigtigt for både byen og regionen, at der ikke er nogen vej udenom, siger Ole Svane Bødtger. Bestyrelsesmedlem og amtsborgmester Orla Hav (S) vil dog gerne træde lidt på bremsen, inden der tages nye rådgivere ind. - Jeg mener, at det er problematisk, at man bygger lag på lag, uden at processen tilsyneladende skrider fremad, og det understreger, at der er behov for at kigge kritisk på hele rådgivningsstrukturen. Men jeg vil da ikke på forhånd afvise, at det kan være nødvendigt at tage nogle nye rådgivere ind, siger Orla Hav. Procesfacilitator Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde i Fonden Musikkens Hus 23. august blev offentliggjort i denne uge og her kommer det frem, at ledelsen tænker på at tage nye rådgivere ind. Som medlem af bestyrelsen kan Finn Egeland Hansen ikke påstå, at han har det fulde overblik over antallet af rådgivere. Han mener ikke, at der er gjort store pædagogiske anstrengelser for at orientere bestyrelsen grundigt om rådgiversiden - og hvad den koster. Det fremgår af referatet fra det seneste møde, at der nu skal findes to nye rådgivere - en såkaldt procesfacilitator og en quantity surveyor/cost estimator. - Det virker som typisk moderne management-snak uden alt for meget indhold. Ihvert fald kan man konstatere, at det grundlæggende problem er så stort, at nye rådgivere - uanset hvad deres titler er - ikke kan løse det, siger han. Tilbage står, hvordan forholdet mellem den nære rådgiver Carl Bro A/S og ledelsen af Musikkens Hus er i dag. NORDJYSKEville gerne have spurgt næstformand Jens-Ole Blak, der var mødeleder på det seneste bestyrelsesmøde tirsdag 23. august og direktør for Musikkens Hus Reinhardt Larsen, men de to har først tid til at svare på spørgsmål i næste uge. Carl Bro-direktør Erling Mikkelsen vil heller ikke kommentere sagen. Han henviser til Reinhardt Larsen. NORDJYSKEhar derfor spurgt Orla Hav, om han føler sig overbevist om, at forholdet mellem den daglige ledelse af musikhuset og Carl Bro er bæredygtigt efter de seneste turbulente måneder. - Jeg kan kun sige, at vi nu venter på en tilbagemelding fra formand og den administrative ledelse om, hvordan vi står på rådgiversiden, og hvordan man agter at gribe situationen an, siger Orla Hav. Frustration Som bidragyder er hoteldirektør Ole Svane Bødtger ved at være noget frustreret over, hvordan Musikkens Hus udvikler sig. - Det er problematisk, at man beder virksomheder, privatpersoner og andre om at sikre 50 millioner kroner til projektet, uden at man sikrer, at håndteringen af projektet derefter også er i orden. First Slotshotel bliver nabo til Musikkens Hus, og direktøren synes så afgjort, at musikhusgrunden ligger alt for tom og øde hen. - Jeg lægger bestemt ikke skjul på, at musikhuset bliver særdeles attraktivt for os, men jeg er også stor tilhænger af projektet på hele byens vegne, og det kan nærmest ikke gå hurtigt nok med at få det bygget, siger Ole Svane Bødtger. - Det er første gang, at man samler så meget ind til noget, og der har været en enorm velvilje, men jeg kan godt være bange for, at det kan smitte af på velviljen en anden gang, hvis det ikke lykkes at styre Musikkens Hus i havn på en fornuftig måde, siger hoteldirektøren. Han savner især afklaring og klare, holdbare udmeldinger om byggeriet. - Kongresser og større arrangementer planlægges jo mange år ud i fremtiden, og det er afgørende, at vi ved, hvornår vi kan tilbyde Musikkens Hus og begynde at bruge det i markedsføringen og kampen for at trække flere og større arrangementer til, forklarer Ole Svane Bødtger. Bekymring Det er med stor bekymring i forhold til fremtiden for Musikkens Hus i Nordjylland, at professor Finn Egeland Hansen forlader fondsbestyrelsen. - Det hele er op ad bakke for Musikkens Hus. Jeg er meget bekymret for det endelige resultat, siger Finn Egeland Hansen. Han nævner en række forhold, som giver anledning til bekymring. Den aktuelle situation, hvor den samlede anlægsramme nu er oppe over 600 millioner kroner, men hvor der fortsat ikke er skred i projektet. Det er stadig ikke afklaret, hvordan huset kommer til at se ud - udvendigt og indvendigt. Projektet er tilbage på arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)aus tegnebord. Det ligger mere eller mindre som for to år siden, da den første krise opstod, fordi det viste sig, at det ville koste op mod 200 millioner kroner for meget at realisere "Den Gyldne Reje", som de østrigske arkitekter vandt arkitektkonkurrencen med. Det er mindst fjerde gang, at arkitekterne bliver bedt om at revidere projektet, og selv om det nu skulle lykkes at få slået de endelige streger, ligger der fortsat svære licitationer forude. Og så har professor Finn Egeland Hansen i øvrigt sine helt konkrete bekymringer i forhold til Institut for Musik og Musikterapis fremtid i huset. - Man skal huske på, at vi kommer fra vældigt gode lokaleforhold, og vores betingelse har fra dag ét været, at de lokaler, vi kommer til, skal være lige så gode. Og det tvivler jeg faktisk stadig på, at de bliver. Han nævner blandt andet, at instituttet gang på gang har gjort indsigelse mod kontormålene. Kontorerne, som skal huse instituttets undervisere, bliver næsten seks meter lange og kun godt to meter brede. - Jeg kan simpelthen ikke se for mig, hvordan vi skal holde møde med en gruppe studerende på sådan nogle kontorer, siger professoren, som ikke er specielt ked af at skulle forlade musikhus-bestyrelsen. Han mener, at det har været svært at diskutere Musikkens Hus kritisk og fordomsfrit. - Det er som om, at det er et projekt, alle bare skal være glade for. Eventuelle ubehageligheder skal man bare glemme, siger han og tilføjer: - Det er en bygning, som Aalborg skal leve med i mange år, og der er altså grænser for, hvor smalle gange og hvor mange rum uden vinduer man kan lave. Følger man den vej, risikerer man at forslumme byggeriet fra starten. Jeg frygter, at Musikkens Hus kan komme til at stå som et monument over, at man hellere vil nøjes end undvære i Aalborg.