EMNER

Ude med riven?

MISSIONSFOLK:Jeg skal ikke gå ind i en drøftelse med Frederik Gundestrup Sørensen om bispevalget i Aalborg Stift. Jeg har kun en kommentar til hans læserindlæg (16.3.). Han skriver der, at jeg "ofte er uden med riven efter missionsfolk". Jeg har aldrig, hverken i skrift eller tale, udtrykt noget negativt om missionsfolk og har altid haft et godt forhold til missionsfolk her, hvor jeg er præst. Jeg skal derfor bede Frederik Gundestrup Sørensen om at give blot et eksempel på, at jeg har været "ude med riven" efter missionsfolk eller for den skyld andre mennesker i vores kirke. Er han ikke i stand til dette, så må jeg blot konstatere, at han ikke holder sig til sandheden. Der kan naturligvis være synspunkter og holdninger, som jeg tager afstand fra og som jeg sagligt drøfter, men det er ikke det samme, som at "være ude med riven" efter bestemte mennesker.