EMNER

Udeblevne må betale

Sundhedsrådet tøver med at give bøder til folk, der udebliver fra operationer, kan man læse 12.7.

Dette hører ingen steder hjemme. Ikke blot holdes andre syge tilbage; men vores trængte sygehusvæsen får masser af dyr spildtid, når operationsholdet ikke har de tilmeldte patienter, og andre patienter kan ikke hasteindkaldes. For det meste skal folk jo møde fastende. Har man fået brev med dato for en planlagt operation, er det ens pligt at møde op, og folk, der udebliver, bør både bagerst i køen samt betale en stor bøde. Mange gange er folk bare taget på ferie uden spor hensyntagen. (Mig bekendt kan en tid om nødvendigt ændres ved henvendelse i god tid). Nej, skeen må over i den anden hånd. Den slags ligegyldighed skal stoppes. Folk skal ikke have sms'er og lignende. De har fået brev og bør kunne slå op i kalenderen, og kan de ikke det, har de nok i forvejen en hjælper. Hospitalerne skal nok hjælpe de syge, men ikke optræde som barnepige. Man kan ikke sammenligne hospitalers aflysning af operationer med folks udeblivelse. Operationer aflyses kun, når de arbejdsmæssigt ikke lader sig gennemføre til planlagt tid, og patienten ikke er i livsfare. Regionerne må omgående have bødeblokken frem. Den slags hjælper. Selv dovne og ligegyldige borgere er ikke glade for f.eks. p-bøder. Her betales over 500 kr. for lille forseelse. Hvad skulle udeblivelse fra operation så ikke koste? Som almindelig skatteborger har jeg ikke lyst til stiltiende at se på så stor unødvendig ventetid samt spild på hospitalsudgifterne. De udeblevne må betale.