EMNER

Udemokratisk valg af formand

EUPortugals premierminister José Barroso er nu udpeget til formand for EU-kommissionen. Barroso er angiveligt en dygtig politiker - personligt kender jeg ikke meget til ham og hans politik.

Det er nu heller ikke Barroso som sådan, der er bekymrende. Det er derimod måden, han er blevet udpeget på. Regeringscheferne har på lukkede møder og igennem hemmelig korrespondance beregnet sig frem, at Barroso kan gå an som ny formand. Det er ikke godt nok, ikke demokratisk nok og minder først og fremmest om 1800-tals diplomati. Efter et Europa-Parlamentsvalg hvor borgere har givet udtryk for, hvad de gerne ser fra EUs side og stemt repræsentanter, der står dem nærmest, i parlamentet , burde regeringscheferne tage de folkevalgte europa-parlamentsmedlemmer mere alvorligt. Jeg mener, at regeringscheferne i fremtiden bør etablere en praksis, hvor de som minimum finder EU-kommissionens formand blandt Europa-Parlamentets medlemmer efter tæt konsultation med de europæiske politiske partier. Sidder man med en liste over de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet, ses det, at der er blevet valgt udmærkede, erfarne og effektive politikere, der sagtens kunne bære den tungeste post i EU, nemlig jobbet som kommissionens formand.