Medievirksomhed

Uden at blive modsagt

Et par af de politiske partier – ikke mindst Socialdemokraterne – har de senere år gået og eksperimenteret med at drive egne tv-kanaler.

Og nu kommer turen til hele Folketinget, som næste år åbner sin egen tv-kanal. Med udsigt til transmission af 700 timers debat fra folketingssalen – både direkte og forskudt – 120 timers høringer samt 250 timer fra Europaudvalget. Pris: Ni millioner kroner. Mindst. For politikerne åbner folketings-tv den helt åbenlyse fordel, at de kommer til at optræde helt på egne præmisser – altså uden at blive redigeret endsige "modsagt" og/kommenteret af diverse analytikere. Med andre ord bliver det dansk folkestyre anno 2009 i forholdet 1:1. Bag folketings-tv ligger – ifølge Folketingets formand, Thor Pedersen – overvejelser om åbenhed, for "med den nye teknologi og den digitaliserede kanal, lukker vi Christiansborg op, så alt det, som du egentlig kunne opleve ved at møde op, får du adgang til derhjemme. Det er en landvinding". Måske nok – men anvendt forkert kan folketings-tv nu også bane vejen for det, som formanden udtrykkeligt ikke ønsker, nemlig "show i et showroom". Forhåbentligt vil Thor Pedersen (og hans efterfølgere til dén tid) holde fast i lødigheden, selv om folketingsdebatterne bliver sendt ud til den fjerneste afkrog af landet time efter time. Ifølge formanden har det aldrig været meningen, at lovgivning skulle være underholdende. Omvendt ved folketingsformanden også udmærket, at tilpas karismatiske politikere kan rokere ganske alvorligt rundt på vælgergrupperne – med Naser Khader fra Ny Alliance og Villy Søvndal fra SF blandt de seneste eksempler – og folketingsmedlemmer på slap line i egen tv-kanal må derfor være ekstra opmærksomme på, at det handler om substansen og indholdet og i væsentligt mindre grad om den underholdningsmæssige værdi. Tilbage står kun spørgsmålet, hvor mange seere og vælgere der mon egentlig vil blive hængende på en folketings-tv-kanal – og hvor længe.