EMNER

Uden betydning?

KIRKEN:Filosofier på en lørdag eftermiddag i september: Det var lørdag eftermiddag. Havens blomsterbede trængte til en kærlig hånd, og husets pligter var fra hånden, og så kan en gammel mand som mig godt sådan en eftermiddag gå og evaluere over udviklingsfaserne igennem de ca. 80 år, min hukommelse rækker og samtidig drage konklusioner over nutiden. Så spørger du: Hvad vil Milton med det? Jo, det det var nogle sammendrag fra NORDJYSKE, der havde sat sig i min bevisthed. Det er ganske vist nogle dage siden, at overskriften på øverste del af forsiden lød: "Alt for mange unge bag tremmer". Nederst på siden vistes som en slags kontrast et stort billede af en kirkesal, fuld af mennesker i alle aldersklasser, hvad det ville være en fuldkommen lykke for enhver præst og menighedsråd at opleve; men skåret i glæden var, at det var en "død kirke", man tog afsked med, og her vil jeg afholde mig fra den turistmæssige værdianseelse. Det her er ingen fordømmelse eller forslag til genindførelse af "Kirkepligt", men hvor mange af disse mennesker havde den søndag afsat en time til at deltage i den" Levende kirke", som de allerfleste betaler entre til året rundt over skattekortet. Tankerne løb videre. Er der ikke mange af os, der går og er betænkelige over, hvor mange indrømmelser det danske samfund yder over for den islamiske religions krav, og har en lille smule frygt for hvor stor indflydelse, de kan gå hen og få? Men her vil jeg bemærke, at jeg er, og var modstander af Muhammed tegningerne, som jeg stadig synes var en dum provokation. Vi har venner, der arbejder i områder, hvor det er livsfarligt at være kristne også i muslimsk infiltrerede områder. Jeg havde overset, at et par troldhekse havde fået lejlighed til at gro op i en oktober-astersplante. Den må lige væk helt med roden - et andet sted en vild rosengren, og så fortsatte det almindelige rutinearbejde. Hjernen koblede til igen, og så kom bag den indre nethinde et udklip, jeg havde liggende inde på skrivebordet med" Statsministeren" i min tankeverden. (Se striben med "Statsministeren" herover). Så må jeg uvilkårligt spørge: Er det virkelig et held, at kirken er fuldstændig uden betydning herhjemme? Luthers katakismus var absolut ikke vores ønskefag i skolen på grund af terperi, men vi lærte noget fundamentalt, som har fulgt mine og yngre generationer gennem livet: De 10 bud! De dannede nogle etiske rammer, taget ud af Bibelens blad, og skabte nogle gode normer for at blive almindelige gode samfundsborgere. Så til sidst tilbage til den fede Overskrift: "Alt for mange unge bag tremmer". I 30'erne valgkamp hed det engang: Stauning eller kaos. Her er det, jeg vil imødegå "Statsministeren": Er det virkelig et held, at kirken er fuldstændig uden betydning herhjemme? Så kan vi spørge hinanden: Har danskerne ikke mere brug for Kirkens budskab? Så må vi se frem til en rationalisering, og hvad jeg før har peget på: Kirker bliver hist og her til moskeer, og for at provokere til f.eks. sexbutikker. Her og nu er vi inde i et satanisk anarki, der har taget så stor overhånd, at vores politi overhovedet slet ikke har mulighed for at skabe lov og orden, og derfor skaber et samfund med unge, der påvirket af kiosk- og actionfilm er ude i dyb kriminalitet.