Lokalpolitik

Uden giftgas ingen varme

Hjørring Kommune er pisket til at tillade fortsat udledning i Vrå

VRÅ:Vrå Varmeværks udledning af giftige gasser er mere end dobbelt så stor som de tilladte grænseværdier. Det får dog ikke de røde advarselslamper til at blinke i Hjørring Kommune. I stedet får varmeværket grønt lys fra plan- og miljøudvalget til at fortsætte med de giftige udledninger et år mere. Men Vrå-borgerne behøver ikke at gå i store buer uden om varmeværket. - Nej, nej, man behøver ikke være bange for at gå forbi værket, beroliger Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. Selv om det er giftige sager, der udledes fra Vrå Varmeværk, er det ikke i så store mængder, at der er fare for borgernes liv og helbred, forsikrer han. De to gasser, der udledes for meget af, er rødbrun kvælstofilte, der stinker og er sundhedsskadelig, og kulilte, som er lugt- og farveløs, men skadelig for blod, hjerne, hjerte og fostre. For begge gassers vedkommende er udledningen fra Vrå Varmeværk mere end dobbelt så stor som tilladt. AVV eller nyt værk Vrå Varmeværks bestyrelse søgte allerede sidste år om tilladelse til at bygge et helt nyt varmeværk i Vrå fordi det eksisterende ikke kan overholde grænseværdierne. Politikerne bad varmeværket om at undersøge mulighederne for i stedet at få overskudsvarme fra AVV i Hjørring til Vrå. - Men der er nogle lovmæssige forpligtelser til at bruge naturgas, og under alle omstændigheder kan det først lade sig gøre at få varme fra AVV til Vrå i 2010, fortæller Per Harfeld. Derfor er det ikke sikkert at AVVs overskudsvarme bliver løsningen på problemet. - Vi har givet dem en frist på et år til at få klarlagt det her, hvad enten de vil finde varme et andet sted eller bygge et nyt varmeværk. Vi er pisket til at give dem dén dispensation. Ellers skal de jo lukke, påpeger Per Harfeld. Et nyt kraftvarmeværk vil kunne stå færdigt i foråret 2008.