EMNER

Uden indflydelse?

EU:Da kansler Schroeder i den tyske valgkamp meddelte, at Tyskland ikke ville deltage i en krig Irak, tilsidesatte han en af de grundlæggende regler i EU, hvor væsentlige udenrigspolitiske udtalelser skal forelægges de andre medlemmer, inden de offentliggøres. Den udtalelse, som Anders Fog Rasmussen har underskrevet sammen med andre lande i EU, er ganske klart en tilrettevisning af den tyske kansler og den franske præsident, som her får en klar melding om, at de ikke kan gå enegang og forvente opbakning fra de andre medlemmer. Dertil er spørgsmålet om Irak alt for kompliceret. Det er et spørgsmål om en aggressiv diktator, som er en trussel mod andre. Det er et spørgsmål om kernevåben i hænderne på en magthaver, som med rette kan mistænkes for at have forbindelser til Al Quaeda fanatikere. Det er et spørgsmål om olieforsyninger til hele den vestlige verdens industrier. Det er et spørgsmål om hele den mellemøstlige problematik med kampene i Palæstina og hæmningsløse fanatikere, som mener, at hensigten helliger midlerne. Sidst men ikke mindst er det spørgsmålet om USA skal gå enegang og de europæiske lande på den baggrund kommer til at stå uden indflydelse, når regnskabet skal gøres op. Det drejer sig ikke om store ord og floskler, men om realpolitik, som den har været kendt i århundreder. Spørgsmålet kan koges ned til: Om EU skal stå uden indflydelse på grund af en valgkamp i Tyskland? At vor statsminister klart har set de problemer er meget betydningsfuldt og det er svært at forstå, at Socialdemokraterne begynder et ansvarsløst indenrigspolitisk dobbeltspil. Alene erfaringerne fra Første Verdenskrig og erindringen om Chamberlains diplomati burde tjene som en advarsel mod ansvarsløs ønsketænkning.