Lokalpolitik

Uden investeringer intet udbytte

ERHVERVSLIV: Først og fremmest tak til byrådsmedlem Preben Pedersen (R) for hans karakteristik af Aalborg Industri- & Handelskammer som en "central og stærk medspiller" (NORDJYSKE Stiftstidende 14. ds.). Dernæst tak for udsagnet om, at der i en tid hvor regionen er hårdt presset erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt "er behov for konstruktive og fremadrettede idéer og forslag fra alle sider". Der i kan vi kun være enige. Jeg er bekendt med, at staten vil modregne i bloktilskuddet, hvis Aalborg Kommune sælger sine ELSAM-aktier. Og at der tales om en mindstepris - med streg under mindste - på 875 mio. kr. Jeg tillader mig at have en forventning om, at kommunens forhandlere vil kunne opnå en noget højere pris for aktierne, vel ikke helt urealistisk en god del over én mia. kr. Derfor mener jeg nu nok at det fremlagte regnestykke kan holde vand. Frem for at dette skal være en diskussion om "tallet", håber jeg at det kan blive en frugtbar debat om "tanken". Tanken om at vi må tænke utraditionelt. Tanken om at der må findes nye veje. Tanken om at rimelige konkurrencehensyn til erhvervslivet vil smitte positivt af på samfundet som helhed og dermed også på beskæftigelsen. Det er forstemmende at både Preben Pedersen og andre byrådspolitikere fokuserer så meget på det umulige frem for det mulige. Der er lidt for meget "Jamen, det må vi ikke for staten..." og "Jamen, det er ikke sådan man gør..." Hvad værre er: Der kommer ingen konkrete forslag til hvad der så - set med politikernes øjne - kan gøres. Kun afvisning af de idéer, som blandt andre Aalborg Industri- & Handelskammer præsenterer. De strukturelle problemer vi har i Nordjylland genfindes overalt i den vestlige verden. Hvis vi vil konkurrere om en god fremtid med disse lande kræver det, at vi er i stand til at tænke utraditionelt, og at vi evner at se muligheder gennem tilpasning af stivnede regler og systemer. Giv nu tankerne lidt luft under vingerne. Tænk uden for rammen. Lad os se nye muligheder frem for gamle begrænsninger. (forkortet af red.)