Lokalpolitik

Uden produktion intet velfærd i Skagen

Venstre glæder sig over positive erhvervshistorier

SKAGEN:- Ny Produktion. Det er, hvad vi skal leve af. Derfor er det dejligt at se, hvordan grene af erhvervslivet i Skagen Kommune udvikler sig. Det sagde formanden for Venstres vælgerforening i Skagen, Ole Knude Jensen, på foreningens generalforsamling i aftes på vandrerhjemmet i Gl. Skagen. Han kom med flere eksempler på positive erhvervshistorier. - Karstensens Skibsværft med en ordrebeholdning på syv dyre fiskeskibe på tilsammen 500 millioner kroner. Yachtværftet, som lige nu arbejder på tre styk meget kostbare lystbåde til udenlandske ejere. Fiskeindustrierne, som opretholder en stor eksport til fjerne egne. Det ser heldigvis også ud til at vindmølleindustrien stadig følger godt med, og det er nødvendigt, for uden produktion, intet velfærd, fastslog formanden. Ole Knude Jensen kom også ind på forholdet til amtet. - Da jeg skrev beretningen, havde jeg svært ved at finde emner, hvor jeg synes, amtet har gjort noget rigtigt godt for vort lokalområde. Sygehussagen vil ikke blive glemt. I dag ser vi konsekvensen af den megen negative omtale, den fik, inden man blev enige om en løsning. Ingen søger de lægestillinger, der opslås ledige. Forhåbentlig finder gode kræfter nogle opgaver, som sygehuset også kan løse og derved fortsætte på et acceptabelt niveau. - Personalet udfører i hvert fald et stort og godt arbejde trods de usikre arbejdsbetingelser, som de har været budt. Herfra skal lyde en stor tak til alle ansatte ved sygehuset i Skagen. - Når man i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidende læser "Skagen for 75 år siden", hænder det, der er en notits om det besvær, der dengang var med at få bare en makadamiseret (belagt med grus og tjære) vej til Skagen fra Aalbæk. Det er som om historien gentager sig. - Hvor er det svært at få den samme vej gjort tidssvarende i dag. Nu ser det endelig ud til, at der sker noget. Ifølge oplysninger fra vort amtsrådsmedlem Inger Støtt er vejen planlagt projekteret i 2004 og på amtets prioriteringsliste i 2005. Nu kan vi så håbe, det holder stik. Under alle omstændigheder er en fortsat positiv udvikling for vor kommune betinget af, at transportforholdene er up-to-date. Det spørges der om, når nye virksomheder skal etablere sig i vor kommune, konstaterede Venstre-formanden. Ole Knude Jensen kom naturligvis også ind på det års tid, Venstre nu har haft flertallet i byrådet. - Der kommer en hverdag efter sejren. Der har været arbejdet godt for at få hold på kommunens økonomi. Jeg synes også, langt de fleste sager er endt i god fordragelighed med de to andre partier i byrådet. - Det er opmuntrende at erfare, at det går fremad med Skagen Havn. De tanker, der er fremme omkring sammenlægning med Aalbæk og også med lystbådehavnen, hvis det engang bliver muligt, lyder fornuftige. Synergieffekten bør naturligvis udnyttes. - På det sociale område er det mit indtryk, at indsatsen på ældreområdet i store træk er tilfredsstillende. Der kan selvfølgelig altid forbedres, men her er der også økonomiske hensyn at tage. De ældre skal fortsat sikres en individuel pleje og have indflydelse på, hvordan den udføres. - På skoleområdet spøger Kappelborgskolen stadig i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Jeg vil ikke her foregribe det arbejde, der skal gøres i forbindelse med at bearbejde rapporten fra Kommunernes Landsforening vedrørende strukturen i skolevæsenet. Kun sige, at det er Venstres opfattelse, at børn normalt trives bedst i mindre grupper. Vi tror på, at i mindre klasser bliver der mere tid til den enkelte elev, sagde Ole Knude Jensen i sin beretning. NORDJYSKE fortæller i fredagsudgaven mere om generalforsamlingen.