Skolelukninger

Uden skolen boede vi her ikke

Thomas Baun med tvillingerne Rune og Jonas - to kommende elever til Klitmøller Skole - hvis skolen får lov at fortsætte. Foto: Diana Holm

Thomas Baun med tvillingerne Rune og Jonas - to kommende elever til Klitmøller Skole - hvis skolen får lov at fortsætte. Foto: Diana Holm

Undren over planer om at lukke skole i fremgang - som allerede er fusioneret KLITMØLLER: Lærerne fra Klitmøller Skole og en gruppe forældre manglede ikke noget at snakke om, da de fredag morgen mødtes for at rense et par kilometer strand. Samme morgen havde de nemlig kunnet læse i Thisted Dagblad, at deres skole står til nedlæggelse som led i den nye skolestruktur i Thisted Kommune. Men netop fredagens aktion for et renere miljø på stranden er et af de rigtig gode argumenter for at bevare skolen, mener Thomas Baun, der var til strandrensning sammen med Esben og Ida, der går i henholdsvis 1. klasse og børnehaveklasse på Klitmøller Skole: Pædagogik på højt plan - Børnene lærer noget om, hvor værdifuldt det er med et lokalsamfund. Det er jo også på stranden, de kommer og leger i fritiden, så når hele skolen bruger nogle timer på at rydde op, så får de en forståelse for, at det er dumt at gå og smide ting på stranden. Det er pædagogik på højt plan, siger Thomas Baun. Stigende elevtal I en årrække har skolen i Klitmøller fungeret som en afdeling af Hanstholm Skole. Med 57 elever fra børnehaveklassen til 5. klasse er Klitmøller-afdelingen en af de mindste i Thisted Kommune - og langt under den grænse på 125 elever, som et flertal i kommunens børne-, familie og kulturudvalg har valgt at sætte for, om en skole er stor nok til at fortsætte. Til gengæld er Klitmøller også et af de eneste distrikter, hvor elevtallet ifølge prognoserne er stigende. Klitmøller er et populært sted at bosætte sig, og der er børnerige familier imellem. Natur - og skole Foruden Esben og Ida har Thomas Baun og hans kone, Anne Fink, Karoline på tre et halvt og tvillingerne Rune og Jonas på halvandet. Kombinationen af en enestående natur og en lokal skole var årsagen til, at familien valgte at bosætte sig i netop Klitmøller. - Min arbejdsplads ligger faktisk i Holte. Vi er begge akademikere, og vi havde mange flere karrieremuligheder, hvis vi bosatte os i Nordsjælland. Det har vi valgt fra til fordel for Klitmøller, fordi der her er både naturen og en lokal skole. Men hvis skolen lukker, så er det til genovervejelse, om vi fortsat vil bo her, siger Thomas Baun. Længere henne ad stranden giver Sus Steinfath og Marianne Storm ligeledes en hånd med i forbindelse med strandrensningen. De er helt enige med Thomas Baun, når det gælder opbakning til den lokale skole. Springbræt - Skolen er et fantastisk springbræt for børnene. Det er nogle helstøbte børn, vi sender videre, siger Sus Steinfath, der er mor til Peter i 4. klasse: Marianne Storm mener ikke, at det økonomiske argument dur i forhold til Klitmøller - netop fordi skolen her er en underafdeling af Hanstholm Skole: - Det koster ikke mere, at børnene går her end i Hanstholm, siger Marianne Storm. Hun er mor til Robert i 2. klassen og Ellen i børnehaveklassen. Og i en bærestol på ryggen sidder otte måneder gamle Thea: - Jeg håber, at politikerne besinder sig, så hun også kommer til at gå i Klitmøller Skole, siger Marianne Storm. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk